مهمترین عناوین روز

 

 

 

ایلام - پویاخبر - همتی مدیرکل استاندارد گفت: با توجه به در پیش بودن فصل #سرما و ضرورت حفظ #امنیت استفاده کنندگان از وسایل #گرمایشی، رعایت نکات #ایمنی جهت پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است و استفاده از وسایل گرمایشی بدون نشان استاندارد ممنوع است.

وی افزود: بخاری های دودکش دار باید طبق اصول #ایمنی خاص نصب شوند. این بخاری ها نباید در مکان های بسته مانند حمام، اتاق خواب، انبار و مکان هايی که دارای تهویه مناسب نیستند، حتي براي چند لحظه استفاده شود زيرا محصولات احتراق كه داراي منواكسيد كربن وگازهاي خفه كننده هستند، وارد فضاي بسته شده و موجب مرگ می شود.

همتی با بیان اینکه بخاری دودکش دار نیز باید به سنسور حساس به کاهش اکسيژن و يا سنسور حرارتی مجهز باشد.
کانال دودکش و کلاهک دودکش در انتهای کانال، همواره باید از نظر باز بودن کنترل شود تا از خروج گازهای احتراق اطمینان حاصل شود.

وی در پایان عنوان کرد: لازم است همه ارگان های ذیربط، دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش اقدامات لازم جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد و نیز نصب، نگهداری و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی استاندارد را در تمام واحدهای تابعه خود انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group