مهمترین عناوین روز

 

 

 

پویاخبر - یکی از نامزدهای انتخابات قریب الوقوع انتخاب نماینده مدیران مسوول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات؛ اقدام به خرید رای مدیران رسانه ها کرده است.

این انتخابات که ۲۰ آبان ماه برگزار می شود با پدیده جدیدی همراه شده که “خرید رسمی و علنی رای” از سوی یکی از نامزدها است!

طبق تماس برخی از مدیران مسوول رسانه با این پایگاه خبری و اطلاعات رسیده از آنها، اطرافیان این نامزد که مدیرکل روابط عمومی یک بانک دولتی است، با برخی مدیران مسوول رسانه ها تماس گرفته وعده می دهند که “در صورت رای دادن به وی در انتخابات، از سوی این بانک حمایت مالی و تبلیغاتی خواهند شد”.

اقدام این فرد از نظر عرفی_قانونی جرم بوده و “سواستفاده از موقعیت شغلی و استفاده از منابع عمومی و بیت المال برای منافع شخصی” محسوب می شود، که باید از سوی سازمانهای محترم نظارتی به ویژه سازمان محترم بازرسی کل کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین بخش بازرسی و حراست بانک دولتی مربوطه نیز باید درباره عملکرد این مدیر و وعده وی برای سواستفاده از منابع عمومی در این بانک دولتی برای منافع شخصی، پاسخگو باشد.

گذشته از موارد یاد شده نکته ای که مدیران مسوول رسانه ها را خشمگین کرده و به واکنش و اعتراض واداشته این است که آیا این نامزد حضور در “هیات نظارت بر مطبوعات” فکر می کند که رسانه های ایران، تعدادی یتیم و بی نوا هستند که با وعده یک آگهی تبلیغاتی! رای خود را فروخته و به ایشان رای دهند!؟ آیا ایشان اساسا رسانه های ایران و مدیران محترم مسوولش را در این حد و قواره دیده است!؟ وی با این سطح دیدگاه و بینش می خواهد نماینده این قشر در هیات نظارت بر مطبوعات شود!؟/اختصاصی پایگاه خبری پیام فوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group