مهمترین عناوین روز

 

 

 

 

رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با کانال خبری گفت: پوشاندن ، مخدوش کردن و در آوردن پلاک وسیله نقلیه مجازات دارد. 

سرهنگ رضا همتی زاده گفت: تعداد معدودی از رانندگان خودروها برای فرار از جریمه محدودیت های ترافیکی درنظرگرفته شده توسط ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا اقدام به پوشاندن، مخدوش کردن و در آوردن پلاک خود می نمایند و به گمان خود قانون را دور می زنند عنوان کرد و گفت؛ این امر نه تنها تخلف نیست بلکه جرم است و راننده مجرم باید مجازات شود.

وی ادامه داد و گفت: اگر راننده متخلفی در پلاک خودرو با کم یا زیاد کردن اعداد، پلاک جدیدی برای خود بسازد علاوه بر فرار از قانون، جریمه اعمال غیر قانونی خود را به حساب شهروند دیگری می گذارد و این اقدام مجرم موجب صدور قبض جریمه برای فرد دیگری می شود فرد خاطی باید جریمه هردو پلاک را پرداخت کند. 

وی اضافه کردو گفت: مخدوش کردن، پوشاندن و در آوردن پلاک نشان می دهد که راننده قصد انجام تخلفی خاص با خودرو دارد که این تخلف می تواند در حوزه رانندگی یا خارج از آن باشد.

وی در پایان گفت: ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد که هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group