مهمترین عناوین روز

 

 

 


تهران – جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در سال های آتی میلادی بهبود یابد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 با رشدی 8.3 درصدی نسبت به سال 2019 ، 1.5 درصد افزایش یافت.

این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱ با اندکی رشد به ۲.۵ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۲ با اندکی کاهش، به ۲.۱ درصد برسد.

در پیش بینی صندوق، نرخ تورم سال ۲۰۲۱ ایران ۳۶.۵ درصد اعلام شده که حدود ۲ درصد بیش از تورم سال ۲۰۱۹ است. صندوق پیش بینی کرده که تورم در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۹ و ۲۷.۵ درصد باشد.

در این گزارش همچنین تراز جاری ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۷- درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد آن خواهد رسید. نرخ بیکاری ایران نیز در سال گذشته میلادی ۱۰.۸ درصد برآورد شده که در سال های آتی با افزایشی جزئی به ۱۱.۲ و ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۲۰، ۲.۹- درصد بود و پیش بینی می شود که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشدی یک درصدی به ۳.۷ و ۳.۸ درصد افزایش یابد. نرخ تورم در این منطقه نیز در سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۲ درصد رسید و در سال ۲۰۲۱ پیش بینی می شود که با رشدی یک درصدی به ۱۱.۲ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۸.۱ درصد کاهش یابد.

صندوق همچنین پیش بینی کرده که تراز حساب جاری منطقه خاورمیانه و آسیای میانه از ۳- درصد سال ۲۰۲۰ به ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.

پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی با افزایشی ۷ درصدی، از ۴.۱- درصد سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد افزایش یابد. صندوق همچنین پیش بینی کرده که تورم در عربستان سعودی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲.۷ و ۲ درصد در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش یابد.

تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه نیز از ۱.۸ درصد سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش می یابد و البته در سال ۲۰۲۲ با کاهشی ۲.۵ درصدی به ۳.۵ درصد خواهد رسید. تورم نیز در این کشور با کاهشی اندک از ۱۲.۳ درصد سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۶ درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری نیز در ترکیه روندی کاهش خواهد داشت و در سال های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۳.۱، ۱۲.۴ و ۱۱ درصد خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در پیش بینی اوضاع اقتصادی پاکستان نیز با اعلام تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۴- درصدی این کشور در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱.۵ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ با رشد خوبی به ۴ درصد برسد.

نرخ تورم پاکستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰.۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روندی نزولی خواهد داشت و به ترتیب ۸.۷ و ۸ درصد خواهد شد. نرخ بیکاری این کشور آسیای جنوبی در سال ۲۰۲۰، ۴.۵ درصد اعلام شد که پیش بینی می شود با فراز و فرودی جزئی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۵ و ۴.۸ درصد تغییر یابد.

بر اساس این گزارش، عراق در سال ۲۰۲۰ با تولید ناخالص داخلی ۱۰.۹- درصد روبرو بود و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ این رقم با بهبودی چشمگیر به ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد افزایش یابد. صندوق پیش بینی کرده که نرخ تورم عراق افزایش یافته و از ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ درصد کاهش یابد./ایرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group