رسانه پویاخبر

 

مهمترین عناوین روز

جستجو در سایت


 

 پویاخبر - سال تحصیلی جدید شروع شده و بسیاری از دانش آموزان به خرید وسایل مدرسه مشغول هستند، والدین بچه ها هر روز در جنب و جوش و تکاپو برای خرید لوازم و تحریر، کیف و کفش و پوشاک فرزندان خود هستند.

 

با وجود قیمت زیاد خیلی از وسایل مدرسه نسبت به سال‌های قبل، اولیاء بچه سعی می کنند تا تمام وسایل مورد نیاز کودکانشان را تامین کنند تا فرزندانشان سال جدید را بدون نگرانی و ناراحتی آغاز کنند، در این میان بسیاری از پدر و مادر هستند، شاید حتی همسایگیمان هم باشند که توان خرید خیلی از اقلام را ندارند و شرمنده فرزندان خود می شوند و بچه هایشان هم ناراحت از وضعیت خود در انتظار سال تحصیلی جدید هستند.


در این بین این وظیفه انسانی و ذاتی ماست که اگر از تمکن مالی برخورداریم، بتوانیم یاری گر اولیاء درمانده از خرج تحصیل بچه هایشان، باشیم و در خرید خیلی از اقلام مورد نیاز کمک حالشان باشیم.


در این اوضاع که هر خانواده ممکن است چند دانش آموز داشته باشد و از عهده خرید لوازم مدرسه بر نیاید، چقدر خوب و پسندیده است که در حد توان و بضاعت مالی آنها را یاری دهیم و دلهای کوچک فرزندانشان را خوشحال کنیم چرا که خداوند در قلب های کوچک جای دارد و با خوشحال کردن این گلهای زندگی خدا را نیز از خود خشنود ساخته ایم.


خیلی از این خانواده هم به خاطر مناعت طبعی که دارند، هیچ کس نمی داند چه بار سنگینی را بر دوش خود حمل می کنند تا نیاز های فرزندان خود را در سال تحصیلی جدید فراهم کنند، و از استرس فرزندان خود بکاهند.

 

با این اوصاف انسانیت حکم می کند که در حد توان به این خانواده های عزیز بخشش و هبه داشته باشیم، چرا که سعدی بزرگ فرموده چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار./زینب خیراللهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group