آمادگی کامل شرکت مخابرات منطقه ایلام برای اجرای فیبر نوری خانگی

پویاخبر- سید شهاب‌الدین نبی پورمدیرعامل شرکت مخابرات منطقه ایلام در نشست خبری، با حضور خبرنگاران گفت: در خصوص وضعیت فیبر نوری خانگی در استان، علی رغم محدودیت‌های زیاد در این خصوص، این پروژه ملی است و ما آمادگی کامل برای اجرا ان را داریم.

 

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به خواست دولت در استان موانع و مشکلات موجود در سر راه این پروژه به زودی برطرف شود و در نتیجه سرویس‌هایی با کارکرد قوی تر و پیشرفته تر به شهروندان عرضه گردد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه ایلام در ادامه ضمن اشاره به هزینه بیش از پنج هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال طی سال گذشته برای بخش‌های مختلف ارتباطی استان، افزود: در سال ۱۴۰۲ اقدامات بسیار خوبی به منظور پایداری ارتباط در مراکز مخابراتی استان انجام گرفت و در نتیجه بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال در بخش توسعه و تجهیز مراکز در نقاط مختلف استان هزینه شد.

 

نبی‌پور افزود: ۷۴ میلیارد ریال در سطح شهرهای ارکواز، دهلران، ایوان ودره شهر و در بخش شبکه ارتباطی و پهنای باند هزینه انجام گرفت و نیز در سال ۱۴۰۲ مرکز ان. جی.ان (مرکز نوین ارتباطات مخابراتی) با ظرفیت ۵۰k با اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال احداث شد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه ایلام از جمله اقدامات مهم انجام گرفته در سال ۱۴۰۲ در این شرکت را شامل، ارتقای ۳۷ سایت ۴جی با یک‌هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال، ارتقاء پنج سایت ۵ جی با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال، جابجایی و تعویض دکل با ۱۸۰ میلیارد ریال و بهینه سازی و ایمن سازی ۱۰۰ سایت، ذکر کرد.

 

وی به ایجاد ارتباط مخابراتی و اینترنتی در روستاهای استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری با ۶۰۰ میلیارد ریال انجام گرفت، که این میزان نیز به ۴۴۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت و همچنین پنج هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال در بخش‌های ارتباط مخابراتی ایلام هزینه شده است.

 

نبی پور در ادامه سخنان خود گفت: در راستای ارتباط بهتر و پیشرفته تر شهروندان، ۱۱ کیلومتر فیبر نوری نیز جهت ارتباطات سیار با ۷۷ میلیارد ریال اعتبار در استان انجام و نیز ۹۵ کیلومتر پروژه فیبر نوری شهری با اعتباری بیش از ۶۶۰ میلیارد ریال اجراشد.

 

ایشان در ادامه به عملکرد شرکت مخابرات منطقه ایلام در بخش ارتباطات سیار هم گریزی داشت و گفت: ۱۳ سایت جدید در قالب پروژه‌های مختلف با اعتبار یک هزار و ۴۰ میلیارد ریال احداث شد که میدواریم در سال جاری ۳۴ سایت دیگر هم اضافه شود.