اتحادی قشنگ‌ برای انتخابی پُر رنگ *سیدحرمت الله موسوی مقدم

ایلام - عرصه بزرگ و میدانِ سترگ انتخابات زیباترین آوردگاهِ اجتماعی و خواستگاه سیاسی است که اثر با هم بودن و رجز رهایی سرودن را به دقت و درستی نمایان کرده و گنج اتحاد و رنج افتراق را به نمایش می‌گذارد.  

همدلی و هم‌آوایی اکسیری معجزه‌آسا است که توان و توسعه، ترقی و طراوت و تازگی و تجارت در آن موج می‌زند و همچون انبانی از عزت و آراستگی است که درمانِ هر درد و تسکین هر آلامی را در جامعه به منصه ظهور می‌رساند.

گفته گذشتگان، نوشته نویسندگان و نقل قول راویانِ روراست تاریخ حاکی از نقش نامدار و آیینه استوار اجماع انسان‌ها در تداوم تاریخ و ماندگاری ملل و مقاومت دول است.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و اعجاز ِعشق‌آفرین و عظمت‌افزای عرصه انتخابات و نمایش نورانی مردم مجاهد ایران، مشحون و مَملُو از افتخار و اقتدار ساکنان سبزاندیش این مرز و بوم است.

عالم اتحاد حاوی شهر شکوه، جاده جاودانی ، شب شادی، روز روشن، ماه مهربانی و سال صداقت است که غبار غم، عارضه اندوه، تلخی تنهایی و واهمه وحشت بدان راه ندارد.

هم‌اندیشی هوشمندانه و همدلی حکیمانه زنان و مردان متشخص جمهوری اسلامی در آزادراه مِهر و مردانگی و پگاه پایداری انتخابات مختلف، امید کاذب دشمنان مُلک و ملت ایران عزیز را به یاس و ناامیدی تبدیل می‌کند.

قلعه قدرت و آشیانه آرامش من و تو و مام و میهن، همه مدیون انسجام اجتماعی و جهاد جمعی مردم در هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ و پیداکردن و انتخاب خادمی خالص است.

در این برهه حساس زندگی، زوزه گُرگان، رعشه روبهان و شائبه‌سازی شغالان، آرامگاه ایمان و ایستگاه عاشقی ما را تهدید می‌کنند و هوشیاری همه را ضروری ساخته است.

دوئیت و دشمنی در این ایام آرمانی، آفتی است که درخت دوستی را آلوده و خانه محبت را به تاراج می‌دهد.

انتخابات چهاردهمین رئیس جمهور انقلاب اسلامی در غیاب خادم خوش‌خُلق و سید شهیدان خدمت، مظهر محبت جمعی، نماد باهم بودن و قدردانی از ایثارگران و شهدای شیرین سخنی است که جان دادند تا ایران بماند.

در جمهوری اسلامی ایران، صندوق رأی بسان انبانی است که داشته‌های اندک مردم را به یک سرمایه بزرگ تبدیل و به عنوان یک قدرت بالقوه در قلب خود پس‌انداز می‌کند تا در گردنه‌های گران و بزنگاه‌های بیداری به کارمان آید.

انتخاب حقی است فردی و رسالتی است اجتماعی که در ورای تکلیف، حضور ما را با مسما و وجودمان را نیز معنا می‌بخشد.

در این شب‌های شور و روزهای روشن، نهضت امام(ره)، تحریم و تخاصمه با انتخابات، متارکه و معانده با صندوق‌های سرنوشت، نجابت هر ایرانی را خدشه‌دار و نفی و نکوهش جامعه را رقم می‌زند.

شایسته آن است که با مُداقعه و مراقبه در گزینش، قدرت تشخیص نیکان از نابکاران و تمیز صالح از سفله و کریم از کریه، اراده خود و آینده جامعه را متجلی و مترقی نمائیم.

بیاییم روز هشتم تیرماه با تجدیدنظر در افکار و عقاید فردی و تکیه بر نیازهای جمعی و شناسایی و انتخاب فردی فرهیخته و عادلی عامل، آینده انقلاب اسلامی و آرمان‌های اصیل ایرانی را بهبود بخشیم.

هشتم تیرماه امسال امتحانی ارزشمند، صحرایی سحر انگیز و دریایی از دانش و رانش است که باید همه دل به دادار بسته و از سایه ساحران عبور نموده و با دستِ پُر، دامنی سبز، با انتخاب اصلح، مرزبانی متدین، مردمداری مخلص و مصفی، از امتحان الهی سر بَرز و صادق برون آییم.

چنین باد.

منبع: ایرنا