امید قالیباف خبرنگار و مجری اختتامیه رویداد رسانه‌ای جام امید:

ارثیه تورم ۵۰ درصدی چاره‌ای جز خروج نقدینگی نداشت

پویاخبر
در اقتصاد هم باید از دست بدهی و هم به دست بیاوری اما هنر رسانه این است که تنها بر قسمت‌های از دست داده تمرکز نکند.
#پیشرفت_ایران
#رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#ایلام_قهرمان
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی
#گروه_رسانه_ای_پویاخبر