اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ایلام اعلام شد

اسامی ۱۴۶ نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایلام در اطلاعیه ایی از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد تا از امروز به مدت یک هفته تبلیغات خود را برای کسب هفت کرسی شورا آغاز کنند.       در خبری به شماره ۸۲۵۲۵۳۹۰ (۵۹۷۴۰۰۱) که ساعت ۱۲ و ۸ دقیقه روز پنجشنبه ۲۱ […]

اسامی ۱۴۶ نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایلام در اطلاعیه ایی از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد تا از امروز به مدت یک هفته تبلیغات خود را برای کسب هفت کرسی شورا آغاز کنند.

 

 

 

در خبری به شماره ۸۲۵۲۵۳۹۰ (۵۹۷۴۰۰۱) که ساعت ۱۲ و ۸ دقیقه روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت روی خروجی ایرنا مرکز ایلام قرار گرفت اسامی نامزدهای شورای شهر ایلام ۱۰۵ نفر اعلام شده بود که اسامی ۴۱ نفر از نامزدها در خبر درج نشده بود که علاوه بر اصلاح خبر قبلی و درج اسامی همه ۱۴۶ نامزد در آن خبر، با انتشار این خبر جدید (اصلاحیه) از همه افرادی که نام آنها در خبر قبلی نیامده بود، پوزش می خواهیم.
اسامی ۱۴۶ نفر نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اسلامی شهر ایلام به ترتیب حروف الفبا به این شرح است
۱- آقای احمد احمدی فرزند محمد شریف کد نامزد ۱۲۴
۲- آقای بهروز احمدی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۲۵
۳- آقای حسین ارجمندی فرزند کریم کد نامزد ۱۲۶
۴- آقای لطیف ارغا فرزند شامنصور کد نامزد ۱۲۷
۵- آقای داریوش آریانا فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۸
۶- آقای نظام الدین اسمعیل بیگ فرزند حمد اله کد نامزد ۱۲۹
۷- آقای پیمان اقبالی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۱
۸- آقای بهمن اکبری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۲
۹- آقای محمد اکبری مشهور به حامد فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۴۵
۱۰- آقای علی اعظم آگه فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۴۶
۱۱- آقای حسین الفتی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷
۱۲- آقای محمدنقی امیدی فرزند قربان علی کد نامزد ۱۴۸
۱۳- خانم زینت امینی فرزند آزادی کد نامزد ۱۴۹
۱۴- آقای یوسف اولی فرزند غلام حسین کد نامزد ۱۵۱
۱۵- آقای مصطفی ایدی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۲
۱۶- آقای حامد باقلانی فرزند پنجشنبه کد نامزد ۱۵۴
۱۷- آقای علی باولک زاده فرزند علی محمد کد نامزد ۱۵۶
۱۸- آقای عصام برزا فرزند علی کد نامزد ۱۵۷
۱۹- آقای محمدنبی بساطی فرزند عیسی کد نامزد ۱۵۸
۲۰- آقای مجید بگ نظری فرزند داودپاشا کد نامزد ۱۵۹
۲۱- آقای محمدحسین بهمنی نژاد مشهور به بهمنی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۱
۲۲- آقای سجاد بوچانی مشهور به سام فرزند کلانتر کد نامزد ۱۶۲
۲۳- آقای کرم اله پوراسمعیل مشهور به کرم فرزند خداداد کد نامزد ۱۶۷
۲۴- آقای عبدالرضا پورخلیل فرزند نصراله کد نامزد ۱۶۸
۲۵- آقای عبدالمناف پوررحیم مشهور به مهرداد فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۶۹
۲۶- خانم سکینه پورقهرمان فرزند دوشنبه کد نامزد ۱۷۱
۲۷- آقای افشین پورمنتی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۲
۲۸- آقای محسن پیری فرزند کرم اله کد نامزد ۱۷۴
۲۹- آقای مهدی تقی نیا مشهور به جوشکار فرزند کریم کد نامزد ۱۷۶
۳۰- خانم پروین توکلیان فرزند جبار کد نامزد ۱۷۸
۳۱- آقای حسن تولیده فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹
۳۲- خانم مریم جان بخشی مشهور به ازاده فرزند داراب کد نامزد ۱۸۱
۳۳- آقای طالب جانی بیگی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۸۲
۳۴- آقای اکبر جعفری فرزند جمشید کد نامزد ۱۸۴
۳۵- آقای محمدرضا جعفری فرزند خداداد کد نامزد ۱۸۵
۳۶- آقای کیومرث جلیلیان فرزند علی کد نامزد ۱۸۶
۳۷- آقای احمد جمشیدی فرزند سلمان کد نامزد ۱۸۷
۳۸- آقای رضا جمشیدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۹
۳۹- آقای بهزاد جوانمرد فرزند حاتم کد نامزد ۱۹۱
۴۰- آقای حسین جوکار مشهور به سرهنگ جوکار فرزند شاه حسین کد نامزد ۱۹۲
۴۱- آقای جهانگیر چراغی فرزند علی نظر کد نامزد ۱۹۴
۴۲- آقای امیر حاتمی فرزند جواد کد نامزد ۱۹۵
۴۳- آقای یوسف حاتمی فرزند علی عباس کد نامزد ۱۹۶
۴۴- آقای حجت حسن زاده فرزند نور اله کد نامزد ۱۹۷
۴۵- آقای حیات اله حمدی مشهور به حیات فرزند محمد علی کد نامزد ۱۹۸
۴۶- آقای طاهر حیدرزاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۲
۴۷- خانم فرانک حیدری فرزند شیر خان کد نامزد ۲۱۴
۴۸- آقای محمود خدائی فرزند کریم کد نامزد ۲۱۵
۴۹- آقای یداله خدادادی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۶
۵۰- آقای احسان خدارحمی فرزند جعفر کد نامزد ۲۱۷
۵۱- خانم اعظم خسروی مشهور به خانم لطیفیان فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۹
۵۲- آقای مجید خوش بیان فرزند ایمانعلی کد نامزد ۲۴۲
۵۳- آقای کامران خوش نگار فرزند صیدمهدی کد نامزد ۲۴۵
۵۴- آقای امیر دارائیان مشهور به دارابیان فرزند کریم کد نامزد ۲۴۶
۵۵- آقای مهرداد داوری مشهور به دکتر داوری فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۷
۵۶- خانم فریده دلشاد فرزند فولاد کد نامزد ۲۴۸
۵۷- آقای رحیم دوست محمدی فرزند گل محمد کد نامزد ۲۴۹
۵۸- آقای محمدحسین رؤفی فرزند شیرزاد کد نامزد ۲۵۱
۵۹- آقای علی رجبی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴
۶۰- آقای روح الله رستمی فرزند یداله کد نامزد ۲۵۶
۶۱- آقای یزدان رستمی زاد فرزند خضبان کد نامزد ۲۵۷
۶۲- آقای آرش رضائی فرزند یونس کد نامزد ۲۵۹
۶۳- آقای عبدالله زنجی فرزند علی کد نامزد ۲۶۴
۶۴- آقای فرهان سعیدی فر فرزند رحمن کد نامزد ۲۶۷
۶۵- خانم زهرا سلیمان هیوری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۸
۶۶- آقای احمد سلیمانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۶۹
۶۷- آقای رضا سلیمانی مشهور به غلامرضا فرزند کاظم کد نامزد ۲۷۱
۶۸- آقای صادق سلیمانی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۷۲
۶۹- آقای حجت شاکیان فرزند احمد کد نامزد ۲۷۵
۷۰- خانم شهناز شاهمرادیان فرزند یاسین کد نامزد ۲۷۶
۷۱- آقای سیاوش شجاعی فرزند سهراب کد نامزد ۲۷۸
۷۲- آقای غلامحسین شجاعی فرزند سهراب کد نامزد ۲۷۹
۷۳- آقای عرفان شریفی فرزند رحمن کد نامزد ۲۸۱
۷۴- آقای میعادمهدی صفری فرزند علی کد نامزد ۲۸۴
۷۵- آقای سجاد صیدی فرزند جهانبخش کد نامزد ۲۸۵
۷۶- آقای حجت اله عباس بیگی پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۲۸۷
۷۷- آقای احسان عباسی فرزند سلیمان کد نامزد ۲۸۹
۷۸- آقای حاجی محمد عباسی فرزند یاری کد نامزد ۲۹۱
۷۹- خانم مرضیه عبداللهی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۲
۸۰- آقای حسین عزیزی فرزند عباس کد نامزد ۲۹۴
۸۱- خانم مریم علی حسینی فرزند بنیان کد نامزد ۲۹۷
۸۲- آقای حیدر علی رحمی فرزند اسپرخان کد نامزد ۲۹۸
۸۳- آقای محمد غفوری زاده فرزند حیدر کد نامزد ۴۱۲
۸۴- آقای مجتبی غیابی فرزند سلمان کد نامزد ۴۱۴
۸۵- آقای ایوب غیاثی فرزند برزو کد نامزد ۴۱۵
۸۶- آقای افشین فتاحی فرزند حیدر کد نامزد ۴۱۶
۸۷- آقای علی زمان فتاحی فرزند عزیز کد نامزد ۴۱۷
۸۸- آقای سجاد فتح اللهی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۱۸
۸۹- خانم زبیده فتحی فرزند اسکندر کد نامزد ۴۱۹
۹۰- آقای علی فرهادیان مشهور به حاج علی فرزند الماس کد نامزد ۴۲۴
۹۱- آقای حسن فرهودی فرزند محبت کد نامزد ۴۲۵
۹۲- آقای محمدرضا فزونی فرزند علی محمد کد نامزد ۴۲۶
۹۳- آقای حمیدرضا فیض اللهی مشهور به حمید فرزند صحبت کد نامزد ۴۲۷
۹۴- آقای عیسی قاسمی زاد فرزند علی محمد خان کد نامزد ۴۲۸
۹۵- آقای عظیم قبادی فرزند فرخ کد نامزد ۴۲۹
۹۶- آقای علی قسمتی فرزند صید ولی کد نامزد ۴۵۱
۹۷- آقای روح اله قنبری فرزند فتاح کد نامزد ۴۵۲
۹۸- آقای سعید کرمی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۴۵۶
۹۹- آقای ضیاءالدین کرمی فرزند مهدی کد نامزد ۴۵۷
۱۰۰- آقای هادی کرمی مشهور به حاج هادی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۹
۱۰۱- آقای علی کریمی فرزند مهرعلی کد نامزد ۴۶۱
۱۰۲- آقای احد کریمیان حاتم فرزند نریمان کد نامزد ۴۶۲
۱۰۳- خانم فیروزه کمالی فرزند رضا کد نامزد ۴۶۴
۱۰۴- آقای طاهر کمری فرزند صید رضا کد نامزد ۴۶۵
۱۰۵- آقای جواد کمی پور فرزند اله بخش کد نامزد ۴۶۷
۱۰۶- آقای عباس کناری وند فرزند علی قلی کد نامزد ۴۶۸
۱۰۷- آقای حجت الله لطفی فرزند عبد علی کد نامزد ۴۶۹
۱۰۸- آقای موسی لطفی فرزند رضا کد نامزد ۴۷۱
۱۰۹- آقای حمید مجیدی فرزند محمود کد نامزد ۴۷۲
۱۱۰- آقای امید محمدزاده فرزند مرتضی کد نامزد ۴۷۴
۱۱۱- آقای عباس محمدی فرزند رحیم کد نامزد ۴۷۵
۱۱۲- آقای علی محمدی فرزند قمر کد نامزد ۴۷۶
۱۱۳- آقای یوسف محمدی فرزند یداله کد نامزد ۴۷۸
۱۱۴- آقای منصور محمدیاری فرزند درویش کد نامزد ۴۷۹
۱۱۵- آقای محمد محمودی فرزند حسنعلی کد نامزد ۴۸۱
۱۱۶- آقای محمد مرادبیگی مشهور به رامین فرزند حسین کد نامزد ۴۸۲
۱۱۷- آقای روح اله مرادی فرزند صید مراد کد نامزد ۴۸۴
۱۱۸- آقای مهرداد مرادی فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۸۵
۱۱۹- آقای صادق مظفری فرزند علی محمد کد نامزد ۴۸۶
۱۲۰- خانم طیبه مفتاحی فرزند علی مرد کد نامزد ۴۸۷
۱۲۱- آقای ایرج مقدم فرزند قیطاس کد نامزد ۴۸۹
۱۲۲- آقای حسن ملک زاد فرزند علی کد نامزد ۴۹۱
۱۲۳- آقای وحید ملکی فرزند ولی کد نامزد ۴۹۲
۱۲۴- آقای علیرضا ملکی زاده مشهور به حاجی ملکی فرزند غلام کد نامزد ۴۹۴
۱۲۵- آقای عبداله منصوری فرزند ولی جان کد نامزد ۴۹۵
۱۲۶- آقای محمد منصوری فرزند احمد کد نامزد ۴۹۶
۱۲۷- آقای کامران منصوری جمشیدی فرزند حشمت کد نامزد ۴۹۷
۱۲۸- آقای عباس مهرداد فرزند امین کد نامزد ۴۹۸
۱۲۹- آقای میلاد مولائی فرزند شاهپور کد نامزد ۵۱۴
۱۳۰- آقای کامل میرزائی فرزند صید کریم کد نامزد ۵۱۵
۱۳۱- خانم فاطمه میرزابیگی فرزند محمد کد نامزد ۵۱۶
۱۳۲- آقای مظفر میرزاد فرزند عیسی کد نامزد ۵۱۷
۱۳۳- آقای رحمن نبوی نژاد فرزند قهرمان کد نامزد ۵۱۸
۱۳۴- آقای مهدی نصرالهی فرزند رضا کد نامزد ۵۱۹
۱۳۵- آقای عبدالصاحب نصری مشهور به باقر فرزند عباداله کد نامزد ۵۲۱
۱۳۶- آقای فرهاد نظری فرزند شامحمد کد نامزد ۵۲۴
۱۳۷- آقای یونس نوروزی فرزند سعید کد نامزد ۵۲۶
۱۳۸- آقای حسین نیکروش فرزند هوشنگ کد نامزد ۵۲۷
۱۳۹- آقای عطاالله هاشمیان مشهور به عطا هاشمی فرزند جهانگیر خان کد نامزد ۵۲۸
۱۴۰- خانم زینب همتی فرزند توفیق کد نامزد ۵۲۹
۱۴۱- آقای علی اشرف هواسی فرزند عباس کد نامزد ۵۴۲
۱۴۲- آقای کمر وطنی فرزند باباکرم کد نامزد ۵۴۵
۱۴۳- خانم فریده ولدبیگی فرزند کریم خان کد نامزد ۵۴۶
۱۴۴- آقای غفور یارمحمدی فرزند حسین کد نامزد ۵۴۷
۱۴۵- آقای حسینعلی یاری فرزند کاظم کد نامزد ۵۴۸
۱۴۶- آقای بهزاد یاسمی فرزند یاسم کد نامزد ۵۴۹
***
براساس گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایلام، نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی حداکثر هفت نفر را می توانند در برگ های مخصوص اخذ رای بنویسند.
۲ هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا ۲ روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، آماده دریافت شکایات انتخاباتی هستند.
شکایاتی قابل رسیدگی است که به استناد تبصره یک ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان در آن ذکر شده باشد، شکایت ها باید مشخصات به همراه ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ به طور همزمان در کشور برگزار می شود.
انتخابات شوراهای اسلامی در ۲۵ شهر و ۳۷۵ روستای استان ایلام برگزار می شود ولی فقط شورای شهر ایلام بدلیل داشتن جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر، هفت نفره خواهد بود و باقی شهرها شوراهای پنج نفره دارند.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، استان ایلام ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر جمعیت دارد که در ۲۵ شهر و بیش از ۶۰۰ روستا سکونت دارند./ایرنا


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}