سخنگوی دولت در جشنواره اختتامیه جام رسانه ای امید:

امیدآفرینی شاه کلید رفع مشکلات است 

پویاخبر - سخنگوی دولت گفت: خبرنگاران و رسانه های گروهی در جنگ شناختی دشمنان علیه کشورمان خط مقدم این جنگ شناختی هستند.
آذری جهرمی در اختتامیه جشنواره جام امید بیان کرد: ادبیات لازم در مواجهه با جنگ شناختی دشمنان توسط حوزه رسانه و ادبیات کشورمان چه در عرصه کتاب و چه در عرصه رسانه هنوز تولید و تبیین نشده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اصلی ترین ابزار دشمن در جنگ شناختی این است که یأس و سردرگمی ایجاد شود و بین افکار عمومی و رهبری جامعه فاصله‌گذاری شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه امید آفرینی شاه کلید همه مشکلات است، گفت: نخستین گام در زمینه امید آفرینی این است که به راهبردی بودن نقش امید در مواجهه با مشکلات پی ببریم.
وی در پایان گفت: امید آفرینی در جامعه و نقش امید در گره گشایی از مشکلات در گذشته و در ادبیات فارسی کشورمان خصوصاً در شعر شاعران گذشته این دیار همواره حضوری پررنگ داشته است.