انتخابات تجلی همبستگی و انسجام ملی

عرصه انتخابات و حضور گسترده در آن، نمادی از همبستگی و انسجام ملی است. از این رو برگزاری انتخاباتی پر شور می تواند، تحقق اهداف دولت منتخب را تسهیل کند.     وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می آید و هر جامعه ای برای […]

عرصه انتخابات و حضور گسترده در آن، نمادی از همبستگی و انسجام ملی است. از این رو برگزاری انتخاباتی پر شور می تواند، تحقق اهداف دولت منتخب را تسهیل کند.

 

 

وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می آید و هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام و وحدت است. این وحدت و همدلی هم باید میان مردم و مسوولان و هم میان مسوولان با یکدیگر برقراری یابد. به عبارت دیگر، سلامت یک کشور در صورتی تضمین خواهد شد که همه گروه های جامعه با یکدیگر به تفاهم و همدلی برسند.
انتخابات به عنوان یکی از نمادهای مردمسالاری، همبستگی و انسجام ملی را تقویت می کند. نظر به اهمیت رابطه همبستگی ملی و انتخابات به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:
۱- انتخابات به مثابه یکی از ارکان اصلی حضور و بروز افکار و سلیقه های مختلف مردم، ساده ترین و مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. به عبارتی دیگر یکی از معیارهای سنجش مردم سالاری در جوامع مختلف مقوله انتخابات است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردم سالار از کشورهایی است که بیشترین نرخ مشارکت در انتخابات را دارد. این مساله به نوعی نشانه بالا بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و قبول مسوولیت فردی و اجتماعی آنان است.
این نرخ مشارکت بالا، نشانگر تعهد و همبستگی ملی در اقشار مختلف است که می تواند مولفه ای اثرگذار در راستای تقویت بنیه داخلی و سرمایه ملی باشد.
۲- برای تقویت انسجام و همبستگی ملی می توان از قابلیت و ظرفیت های همگرا کننده بهره برد. از این رو انتخابات و حضور فراگیر درآن می تواند عرصه ای برای تحقق ظرفیت های ملی در راستای قوام بخشی و پر رنگ کردن همدلی و هم افزایی باشد.
یکی از ویژگی های جامعه ایران همچون دیگر جوامع، تکثر موجود در آن است. این تکثر افزون بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی در عرصه سیاسی نیز دیده می شود. پس انتخابات به عنوان یکی از مولفه های مهم مردمسالاری، می تواند ثبات بخش نظام سیاسی باشد.
همچنین یکی از اصلی ترین پیامدهای حضور فراگیر در انتخابات تولید اقتدار و مشروعیت است که ماهیت قدرت را اجتماعی کرده و به استحکام ساخت درونی قدرت می انجامد از این رو انسجام و همدلی درسایه مشارکتی فراگیر تبلور پیدا می کند.
۳- یکی از مهمترین زمینه های ایجاد و انباشت همبستگی و انسجام ملی، توجه به سرمایه های اجتماعی است. پس رابطه ای همبسته میان سرمایه های اجتماعی و همبستگی ملی وجود دارد. در واقع وحدت یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است.بنابر این سرمایه اجتماعی به دامن گسترشدن انسجام ملی انجامیده و مشارکت و همدلی همه جانبه را با خود به همراه می آورد.
از این رو، حضور فعالانه در انتخابات نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است که به عرصه های مختلف تداوم می بخشد. بنابر این سهیم شدن در امور اجتماعی و سیاسی جامعه می تواند یاری رسان حفظ وحدت و همبستگی ملی باشد.
۴- از دیگر مقوله های تاثیرگذار در افزایش همبستگی ملی، عنصر اعتماد است. برگزاری انتخاباتی پر شور نشانگر توجه به همبستگی اجتماعی، تعهد به منافع ملی، احساس همیاری و احترام به قانون است. در مقابل نیز زمانی که مشارکت در انتخابات کاهش پیدا کند و اعتماد عمومی در جامعه کمرنگ شود، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و به بی تفاوتی اجتماعی می انجامد.
با توجه به آنچه گفته شد، هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام ، وحدت و گسترش همبستگی ملی است. در این میان عرصه انتخابات و حضور گسترده در آن، می تواند انسجام بخش بوده و اقتدار ملی را به همراه آورد.


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}