تا به بهانه پربهای روز خبرنگار / رسول رسای رسانه ها…

اختصاصی پویاخبر: خداداد ابراهیمی/نویسنده و روزنامه نگارروزخبرنگار،روزخطرنگاران روزگار،روز دانایی، پاورچین پاورچین از راه می رسد. با آن هیمنه اش که هیبت قدرتمندان را، وهمناک می کند.   روز خبرنگاران سر به دار،روز خبر، روز خوب خدا، روز ” ن والقلم ومایسطرون” روز خبر که خود مردم اند،درهمین نزدیکی،در هیاهوی زندگی،درپیچاپیچ کوچه های مهجور، درترافیک آهن […]

اختصاصی پویاخبر: خداداد ابراهیمی/نویسنده و روزنامه نگار
روزخبرنگار،روزخطرنگاران روزگار،روز دانایی، پاورچین پاورچین از راه می رسد. با آن هیمنه اش که هیبت قدرتمندان را، وهمناک می کند.

 

روز خبرنگاران سر به دار،روز خبر، روز خوب خدا، روز ” ن والقلم ومایسطرون” روز خبر که خود مردم اند،درهمین نزدیکی،در هیاهوی زندگی،درپیچاپیچ کوچه های مهجور، درترافیک آهن ودود، در همهمه بازار، در کنار بساطی که بساطی نیست، در کنار کودکان کار، همقدم با رفتگران صبح، ساده و صادق، جاری در انبوه رهگذران واپسین ثانیه های روز، در دل انگیزی گرگ و میش غروب های شهر، در زندان های مبهم، در خونبارش لحظه های ترور، در چکاچک ماشه تفنگ، در عصر داعش، عصر مثله انسان، درهزاهز پرچم جنگ ها.
در حادثه های ناگهان، در آتش سوزی جنگل ها، در سیل و صاعقه و زلزله در پرونده های رانت واختلاس و دستگیری و بازدداشت، در پشت میله های زندان چراغ به دست درتاربکزار توقیف، آزادی، فرهنگ، انسانیت، دانایی و مانایی را منتشر می کنند. متعهدانه و با مداومت باتیترهایی برای استیفای مطالبات صنفی؛
_ چرا مطبوعات مرکزی روز به روز فربه تر ومطبوعات محلی روز به روز لاغرتر؟
– چرا یارانه ها به یاری مطبوعات استانی نمی آیند؟
– آقای وزیر لطفاصدای مطبوعات محلی رابشنویید!
ـ ما شهروند درجه دوم نیستیم.
-ما مرکز ثقل فرهنگ بومی هستیم
سیاه لشکر مافیای زر و زور و قدرت نیستیم. پلشتی های شب زدگان را در بوق و کرنا نمی کنیم. رسول رسانه رسای مردم بی صداییم.
ما خبرنگار روزگار حوادث حادیم
 گزارشگر جسور محرمانه های مستور
و این بهترین بهانه ست برای این خبر؛ آمارخبرنگاران زندانی در جهان بیشتر و بیشتر از زندانیان سیاسی ست و ما فارغ از همه تهدیدها و خطرها ناگزیر ازافشاگری هستیم.
آنجا که راهزنان به بانک ها کانال زده اند، آنجا که هزاران میلیارد بیت المال، مال الببت تعریف شده و از “خاور” دور سر درآورده، عصری که دکل های نفتی برگ برگ روزنامه ها را به آتش کشیده، (خبرهای داغ) عصر ازدحام “بابک” ها و”شهرام” ها، عصر صف”صفدر”ها و دخترها وآقاها و آقازاده ها، عصرچپ چپ، راست راست، عصری که ازبرخی بزرگان بانکی “صدقی” و صداقتی ندیدیم و نگهبانان بیت المال “رستگار” نشدند. عصریک شبه پول پارو کردن، روزگار حراج امانت ها، روزگار میزها و زیرمیزی ها، روزگار صندلی های داغ، روزگار مدیران نقره داغ، عصر فیش و مات رانت های”نجومی “
آری روزخبرنگار پر رمز و راز در راه است، رفته رفته پیام های تبریک مصلحتی از راه می رسند و ما وقایع نگاران حقیقت مدار یادمان باشد که؛
مردم از طبق معمول ها خسته اند
از اخبار بی هویت خسته اند
از واژه های تکراری خسته اند
از تهمت و افترا خسته اند
از سیاست وسیاسی کاری خسته اند
حالا دیگر شبکه های اجتماعی موبایلی به دستیاری ما همت گمارده اند. تلگرام تند، زود، سریع به سراغمان می آید.
تلگرام تلنگری ست به عصرخفتگان و جهل زدگان، نگذاریم شبکه های موبایلی مارا تسخیرکند. به مجازها اعتماد نکنیم. مردم تشنه دنیای حقیقی اند نه دنیای مجازی. مجازها آدرس های راست و درستی نمی دهند همانطور که به ساعت های کاسیو نمی شود اعتماد کرد نمازمان را قضا می کنند.
لطفا سخنی نو آوریم که نو را حلاوتی دگرست.
 لطفا “قولوا الحق ولو کان علیکم.”
یاسخنی داشته باشیم دلپذیر
یا دلی داشته باشیم سخن پذیر!

  انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}