تدبیر و امید برای تولید و اشتغال؛ پاسخگویی به مطالبات مردمی و ترسیم نقشه راه کشور با دولتی کارآمد

آغاز هفته دولت فرصت شایسته ای برای توجه به عملکرد و اقدام های گوناگون دولت ها است تا در این راستا بتوان نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد و با هدفمندی و داشتن نقشه راه صحیح به پیاده سازی برنامه ها و مطالبات مردمی پرداخت تا در این رهگذر به هدف های تعیین شده […]

آغاز هفته دولت فرصت شایسته ای برای توجه به عملکرد و اقدام های گوناگون دولت ها است تا در این راستا بتوان نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد و با هدفمندی و داشتن نقشه راه صحیح به پیاده سازی برنامه ها و مطالبات مردمی پرداخت تا در این رهگذر به هدف های تعیین شده دست یافت.

 

 

 

 

پایگاه خبری تحلیلی پویا خبر
(pooyakhabar.ir):
زندگی اجتماعی در صورتی دوام پیدا می کند که حکومت به امور عمومی افراد جامعه توجه داشته باشد. از دیدگاه اسلام، حکومت اسلامی باید در خدمت مردم باشد و زمامداران وظیفه دارند خدمتگذاران راستین جامعه باشند. حاکم در این نظام در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و احکام فقهی آنان است و سپس نگهبان سرزمین، منابع طبیعی و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان به شمار می رود. در این میان همراهی ملت با دولت و پشتیبانی مردم از حاکم از جمله عوامل ثبات دولت و اقتدار رهبران جامعه اسلامی است و این ارتباط تا هنگامی که یک دولت ارزشی و خدمتگذار بر سر کار باشد، پایدار خواهد بود.
ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رییس جمهوری محمدعلی رجایی نخستین دولت ارزشی را تجربه کردند اما این امر دیری نپایید و منافقان کور دل با انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی این خادم مردم و یاران دیگرانقلاب را به شهادت رساندند.
این مهم سبب شد تا به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری و محمد جواد باهنر نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها، هدف ها و برنامه های آینده دولت از دوم تا هشتم شهریور «هفته دولت» نامگذاری شود.
آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری درباره هفته دولت می فرمایند: «هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاش های بخشی از مجموعه نظام اسلامی بیشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسلام مبنی بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسلامی، آشکارتر گردد.»
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت آغاز «هفته دولت» با «مهدی مطهرنیا» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس مسایل سیاسی به گفت وگو پرداخته است.

**ارتباط دولت با حاکمیت
مطهرنیا با اشاره به جایگاه دولت در ساختار قدرت و کنشگران و عاملیت های موجود در ساختار دولت، گفت: دولت در ادبیات روابط بین الملل به مجموعه ای از عناصر اصلی تشکیل کشور گفته می شود که نمایندگی از ملت را بر عهده دارد و در خارج از مرزهای ملی در قالب دولت-کشور به عنوان نماینده ملت شناخته می شود و اقدام هایی انجام می دهد و در داخل مرزهای ملی نیز با عنوان ملت- دولت از آن یاد می کنند. این عناصر شامل مردم، سرزمین حکومت و حاکمیت است. از این رو دولت، مجموعه ای از ساختار قدرت محسوب می شود که حاکمیت و حکومت را در بر می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: دولت در ایران دولت به معنای قوه مجریه است. به عبارت دیگر جایگاه و نقش دولت به عنوان یکی از سه قوه تحت امر حکومت و حاکمیت تعریف می شود که در قانون اساسی قرار دارد. هر چند بر پایه اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت از آن خدا به شمار می رود اما او اراده کرده است که حاکمیت را به ملت تفویض کند و حکومت از آن مردم باشد و هیچ فردی حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این رو حکومت با رای مردم شکل می گیرد و در این چارچوب دولت زیرمجموعه ای از حاکمیت محسوب می شود.

**دولت دوازدهم و پاسخگویی به مطالبات جامعه
این کارشناس مسایل سیاسی با بیان ارتباط دولت با نهادهای فرادولتی و مردم تصریح کرد: با وجود اینکه رییس دولت با رای مستقیم مردم هر چهار سال یک بار انتخاب می شود اما نهادهای فرادولتی ثابت بر اداره امور کشور بر فعالیت های دولت ها تاثیرگذار هستند به همین سبب گاهی پیش می آید که دولت با این نهادها دچار چالش می شود. دولت در ایران با وجود اینکه یکی از قوای حکومتی به شمار می رود اما باید به عنوان نماینده اصلی کل نهادهای فرادولتی و فرودولتی پاسخگوی مردم باشد. به همین سبب دولت ها همواره به وسیله نهادهای فرادولتی و مدنی ارزیابی می شوند که دولت ها باید با روش های متفاوت به آنها پاسخگو باشند که دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنی نیست زیرا از یک طرف باید در طول مدت چهار سال خدمت خود پاسخگوی مردم باشد و از طرفی دیگر بایستی به نهادهای فرادولتی نیز توجه کند.

**دولت دوازدهم و جوان گرایی در حوزه مدیریت کشور
این استاد دانشگاه درباره وظیفه های دولت دوازدهم یادآور شد: این دولت ۲ نوع وظیفه در جامعه دارد. یک نوع از آن برای تمامی دولت ها ثابت بوده است و خود را ملزم به انجام دادن آن می دانند و در چارچوب ماموریت ها و هدف های تعریف شده دولت و وزارتخانه های موجود در آن قرار دارد و نوع دیگری از وظیفه ها که در هر نوع از دولت ها متفاوت است. از این رو دولت دوازدهم یک رسالت عملیاتی دارد که آن گذار همراه با یک نوع اتصال دادن نسل نخست انقلاب به نسل های بعدی آن به شمار می رود.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی به چهلمین سالگرد پیروزی خود نزدیک می شود و باید پذیرفت که مدیران اصلی که در این چهار دهه فعالیت کرده اند به جامعه کهنسال پیوسته اند و انقلاب اسلامی نیاز به بازپرورش مدیرانی جوان و کارآمد در همه زمینه ها دارد. از این رو باید جوان گرایی صورت بگیرد زیرا به مدیرانی نیاز است که در کنار تعهد تخصص های کامل داشته باشند و نبود این ۲ مهم می تواند به عنوان یکی از چالش های آینده در دولت دوازدهم تبدیل شود.

**تامین معیشت همراه با آزادی و کرامت انسانی؛ وظیفه دولت دوازدهم
مطهرنیا با اشاره به اینکه در ایران مردم پیش از اقتصاد و معیشت به آزادی و کرامت خود توجه دارند، گفت: جامعه معیشت را در چارچوب کرامت و آزادی خود بازتعریف می کند، در حالی که در بیشتر کشورهای دیگر مساله معیشت جدای از مقوله فرهنگ، آزادی و کرامت از اهمیت برخوردار است اما با توجه به برگزاری انتخابات در ایران این نتیجه به دست می آید که آزادی و کرامت برای مردم اهمیت دارد که در آن بتوانند وضعیت اقتصادی قابل قبول داشته باشند.
با توجه به این امر دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی علاوه بر توجه بر معیشت مردم، آزادی و کرامت آنها را مدنظر قرار دهد. این دولت بایستی برای تامین آزادی و کرامت افراد آن چیزی را که خود حقوق شهروندی نامیده است، بازتعریف عملیاتی کند و در پیوند با این امر رشد اقتصاد و معیشت مردم را در خدمت کرامت و آزادی انسانی قرار دهد.

**رویکرد دولت دوازدهم؛ حل و فصل مسایل منطقه ای و پیاده سازی تعامل سازنده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با اشاره به چالش های بین المللی دولت دوازدهم، بیان داشت: یکی از این چالش ها تلاش آمریکا برای بر هم زدن برجام به شمار می رود. از این رو دولت باید به دنبال قدرت گرفتن کشور در ۲ حوزه منطقه ای و بین المللی با رویکرد حل و فصل مسایل منطقه ای و پیاده سازی تعامل سازنده در ابعاد بین المللی باشد. این امر یکی از چارچوب های اصلی است که به عنوان کارکرد غیرثابت در هر دولتی وجود دارد و دولت دوازدهم هم باید به آنها توجه داشته باشد زیرا این دولت میراث دار بسیاری از چالش هایی محسوب می شود که در دولت نهم و دهم ایجاد شد و در دولت یازدهم هم به صورت کامل بر طرف نشده است./ایرنا

 انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}