حضور ۵۰ خبرنگار خارجی از ۱۷ کشور دنیا در اختتامیه رویداد ملی جام امید 

رییس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: نمایندگان ۵۰ رسانه خارجی از ۱۷ کشور دنیا در رویداد ملی جام امید شرکت کرده اند.
مرتضی کارآموزیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۶۰۰ نفر از جمله ۷۰ تیم رسانه ای از خبرنگاران رسانه های جمعی سراسر کشور در اختتامیه جام امید نیز در این رویداد حضور یافته اند.
وی افزود: این رسانه ها شامل نشریات مکتوب، فضای مجازی، خبرگزاری، انسان رسانه ها، پایگاه های خبری و دیگر رسانه ها با هم به رقابت می پردازند.
کارآموزیان ادامه داد: خروجی نهایی فعالیت های این رسانه ها به طرق مختلف پایش و داوری می شوند.
وی اضافه کرد: باید رسانه ها امیدافرینی و انتشار اخبار امیدبخش را در جامعه تزریق کنند.
رییس سازمان بسیج رسانه کشور ادامه داد: در این رویداد از چهره هایی که مصادیق عینی پیشرفت و تعالی کشور هستند، دعوت شده است تا با حضور در جمع رسانه ها، دستاوردهای نظام را بیان کنند.
 در حاشیه این رویداد یک نمایشگاه از دستاوردهای نظام در حوزه های مختلف چون نظامی، تسلیحاتی، نفت، پتروشیمی و دیگر حوزه ها دایر شده است.
***
#پیشرفت_ایران
 #رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#تیم_خبری_شهید_محمود_صارمی
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی
#ایلام_قهرمان