خدمت به پدر و مادر از اصول واجب است  *زینب خیراللهی

پویاخبر - خدمت و محبت به انسانها دارای آثار روحی و روانی بسیاری است که نمود آن در آثار مثبتی است که اغلب به خود ما که کمک می کنیم منتقل می شود، نیکی کردن به انسانها امری  است  که فواید آن بیشتر از تلاش برای انجام دادن آن است.

در بین انسان‌هایی که باید بی منت به آنها خدمت کرد و نیکی کردن به آنها را رزق و روزی خود دانست، پدر و مادر هستند که حق بزرگی بر گردن ما دارند.

 

 

لزوم احسان همیشگی به پدر و مادر و همه آیاتی که خدای متعال در آنها دستور به احسان و نیکی به پدر و مادر را می‌دهد و آن را بخشی از اطاعت خود معرفی می‌کند، به صورت مطلق آمده و هیچ تخصیص و قیدی به آن نزده، یعنی باید بی قید و شرط  به آنها محبت کرد، چرا رضای خدا در رضای پدر و مادر است.

 

 

یکی از مهمترین اصول اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است. خداوند متعال در موارد متعددی در قرآن‌ کریم از ضرورت احترام و نیکی به پدر و مادر یاد کرده و جالب آن که آن قادر حکیم در مواردی بعد از توحید و یکتاپرستی و بدون فاصله، بر لزوم اطاعت و تکریم آنها فرمان داده و نام آنان را در ردیف نام خود قرار داده و بر رعایت مقام و منزلت آنها تأکید نموده است.

 

به عنوان مثال سخنان بزرگان  دینی که در ذیل می آید، نشان دهنده اهمیت فراوان احترام به پدر و مادر است.

 

 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است. (کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۰)

 

 

امیر المؤمنین علی(ع) فرمود: بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی، نیکی به پدر و مادر است. (میزان الحکمه، ج ۱۰، ص ۷۰۹)

 

 

امام رضا (ع) فرمود: خداوند متعال به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. (میزان الحکمه، ج ۱۰، ص)