ديدار رئيس سازمان دامپزشكي كشور با استاندار ايلام

… به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پویاخبر و به نقل از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان ايلام، رئيس سازمان دامپزشكي كشور با استاندار ايلام ديدار نمود. در اين ديدار كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي، رئيس شوراي نظام دامپزشكي استان و مديركل حوزه رياست سازمان دامپزشكي كشور حضور داشتند دكتر پيراني از حمايت هاي همه […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پویاخبر و به نقل از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان ايلام، رئيس سازمان دامپزشكي كشور با استاندار ايلام ديدار نمود. در اين ديدار كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي، رئيس شوراي نظام دامپزشكي استان و مديركل حوزه رياست سازمان دامپزشكي كشور حضور داشتند دكتر پيراني از حمايت هاي همه جانبه استاندار در برخورد با كشتار غيرمجاز سپاسگزاري نمود و از اعمال حمايت قانوني در برخورد با كشتار غيرمجاز قدرداني نمود.
استاندار ايلام گفت در اينجا پديده كشتار غيرمجاز وجود دارد و ميدان دام نيز در جاي مناسبي قرار ندارد و با توجه به واگذاري كشتارگاه به بخش خصوصي و قيمت تعيين شده براي كشتار دام، سبب شده كشتارگاه از نظر اقتصادي توجيه نداشته باشد اما بر اساس ضرورت تا پايان ماه فرصت داده ايم كه كار فرهنگي صورت پذيرد و از كارهاي فرهنگي صورت پذيرفته تشكر مي نمايم.
تا الان جهاد كشاورزي،دامپزشكي و فرمانداري ها ورود كرده اند و بايد با قدرت با معضل كشتار برخورد قضايي لازم صورت پذيرد.
به كشتارگاه هاي سنتتي شهرستانها براي رفع نواقص بهداشتي، اعتبارات لازم تخصيص كه اين خود به رفع معضل كشتار غيرمجاز كمك خواهد كرد.
دكتر رفيعي پور از حمايت هاي استاندار ايلام از وظائف مجموعه دامپزشكي، سپاسگزاري نمود. رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت، كار ما تضمين كننده سلامت جان مردم است. وي گفت ذبح دام خارج از كشتارگاه يك عادت اشتباه است و به اشتباه سنت و فرهنگ شده است. وي ادامه داد در استان ايلام امنيت غذايي ساليانه ۴ ميليون نفر زائر و همچنين مردم شريف استان بر عهده دامپزشكي است و امنيت غذايي براي مسئولين از اولويت هاي مهم و اساسي است.
وي اظهار داشت در بعضي از بيماري هاي دام و طيور امكان تشخيص، درمان و همچنين امكان واكسيناسيون وجود ندارد مثل بيماري تب كريمه كنگو.
در بحث آموزش، تبليغ و ترويج همه دستگاه ها و همچنين استاندار محترم به عنوان مقام عالي استان ورود صحيح نموده ايد و اثرورود جنابعالي خيلي مهم و مؤثر است و از اين توجه شما بسيار سپاسگزارم.
وي اظهار داشت  قطعاً بايد به استانهاي مرزي توجه ويژه نمود و از آنها حمايت ملي صورت پذيرد اين استانها تضمين كننده امنيت غذايي جامعه هستند.
در پايان استاندار ايلام اظهار داشتند كه  در حوزه دامپزشكي و براي پيشبرد اهداف كلان دامپزشكي در استان از هيچ كمكي دريغ نخواهيم كرد.