دیدار مجمع نمایندگان استان ایلام با رئیس صندوق توسعه ملی

پویاخبر -مجمع نمایندگان ایلام در راستای کمک به حل مشکلات و رفع موانع پروژه‌های بزرگ استان، با دکتر غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی دیدار کردند.

تأمین اعتبار ارزی نیروگاه برق مهران که توسط بخش خصوصی در حال اجراست، تقسیط وام پتروشیمی ایلام و همچنین آزاد شدن و تزریق ۳۵۰ میلیون دلار تسهیلات پتروشیمی دهلران به پروژه مذکور که در بانک مرکزی مسکوت مانده است، از سوی مجمع نمایندگان استان ایلام در این جلسه پیگیری شد.

در این دیدار مقرر شد صندوق توسعه ملی برای اعتبار ارزی نیروگاه مهران با بانک مرکزی مکاتبه کند.

در رابطه با امهال وام پتروشیمی ایلام مقرر شد با توجه به این که صندوق نمی تواند با امهال وام موافقت کند، مجمع نمایندگان با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس جلسه ای برگزار کرده و در خصوص اعتبار ارزی پتروشیمی دهلران جلسه ای مشترک با صندوق و شرکت اهداف برگزار کند و زمینه های دریافت تسهیلات ارزی و تزریق آن به پروژه فراهم شود.