سرمایه های اجتماعی کشور را حفظ کنیم

️اختصاصی پویاخبر/نصرت اله حیدریانقلاب اسلامی تجربه بی بدیل در عرصه مردم سالاری دینی در جهان می باشد.تثبیت جایگاه دین در عرصه اجتماع با حفظ جایگاه وموقعیت مردم در تعیین سرنوشت  از کارکردهای این تجربه نوین مردم سالاری است.بی شک اعتماد عمومی در کنار رشد وتوسعه کشور در چارچوب این ساختار سرمایه عظیمی است که باید […]

️اختصاصی پویاخبر/نصرت اله حیدری
انقلاب اسلامی تجربه بی بدیل در عرصه مردم سالاری دینی در جهان می باشد.تثبیت جایگاه دین در عرصه اجتماع با حفظ جایگاه وموقعیت مردم در تعیین سرنوشت  از کارکردهای این تجربه نوین مردم سالاری است.بی شک اعتماد عمومی در کنار رشد وتوسعه کشور در چارچوب این ساختار سرمایه عظیمی است که باید ان را پاس داشت.

 

پایگاه خبری تحلیلی پویا خبر (pooyakhabar.ir):
️مهمترین سرمایه نظام مردم سالاری دینی فقه محور،نعمت ولایت است.ولایت فقیه یعنی همان ولایت خدا ورسول،یعنی سپردن ولایت جامعه اسلامی به عادل ترین فقیه که نزدیک ترین فرد به لحاظ صفات به امام معصوم(ع) می باشد.شیعه اعتقاد دارد که این مشروعیت الهی یعنی نصب از طرف خدا ضامن پیشرفت  ورسیدن به قرب الهی است.البته این نظام برای انکه محقق شود،نیازمند پشتیبانی ومقبولیت مردمی است.بی شک در عصری که ظلم وبی عدالتی در ساختارهای قدرت نهادینه شده است.پذیرش واستقرار نظام ولایت فقیه سرمایه ای بزرگ بوده ونوید بخش جامعه ای نمونه وعدالت خواهانه است.
️در کنار مشروعیت الهی نظام دینی در جمهوری اسلامی،مردم جایگاهی رفیع دارند.زیرا نظام اسلامی برای تحقق امال و آرزوهای خود،نیازمند به مردم هستند.مردم با پشتیبانی وحمایت از این نظام،فقیه زمامدار را مبسوط الید می کنند.در اصل ششم قانون اساسی،تاکید شده است که کشود متکی به آراء عمومی است.حضور واراده مردم به شکل گیری نهاد شورا،مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری وخبرگان منجر می شود.یعنی تمام مسئولان کشور از صدر تا ذیل به نوعی با حمایت وحضور مردم شکل می گیرند.البته به دلیل جایگاه رفیع ولی فقیه مردم در ابتدا فقهاء را برای عضویت در این نهاد بر می گزننند ودر نهایت این نهاد از میان فقهای  حاظر فقیه جامع الشرایط را کشف وبه مردم معرفی می نمایند ومردم نیز  با حمایت وتبعیت از ولی فقیه  اورا برای تشکیل حکومت یاری می نمایتد.
️در کنار سرمایه های عظیمی که اشاره شد،بی شک نظام مردم سالاری دینی سرمایه های ارزشمند دیگری که بعضا وماهیتا  از دومحور اساسی نظام(یعنی اسلامیت وجمهوریت) نشات می گیرد برخوردار است که پاسداشت انها یعنی صیانت از اسلامیت وجمهوریت نظام.در شرایط کنونی که نظام اسلامی از سوی جریان سلطه مورد هجمه گسترده است،بیشترین حمله به این سرمایه ها است.زیرا جریان دین ستیز ومعارض با مردم سالاری دینی چون هجمه مستقیم به نهاد رهبری را دارای هزینه بالا می داند.سعی دارد حملات خود را بر این سرمایه ها متمرکز نماید.این سرمایه ها عبارتند از؛نهاد مرجعیت،نهاد شورای نگهبان،نهاد حوزه،نهاد سپاه وبسیج وافراد وعناصر جریان انقلابی که امروز سخت موردحمله عناصر داخلی وخارجی   می باشند.عناصری که با ماهیت دینی نظام مشکل دارند وبه دنبال سکولاریزه کردن تدریجی نظام ونفوذ در ارکان حاکمیت می باشند.
️نظام اسلامی با اتکاء به سرمایه های ارزشمند خود که برخی از انها مو رد اشاره قرار گرفت توانسته از دریای مواج فتنه ها وتهدیدات بسیار عبور کند.انچه در پایان این نوشتار مورد تاکید است ان است که برخی افراد وجریانات داخلی بعضا هدفمند وگاه از سر جهل وغفلت در حال ضربه زدن به این سرمایه های عظیم وهستند ودر پازل طراحی شده دشمن حرکت می کنند.امید است این افراد وعناصر به خود امده وبا همراهی با نظام اسلامی برای تعالی وکارامدسازی ان تلاش نمایند.


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}