شعب پانزده‌گانه بررسی اعتبارنامه منتخبان تعیین شد + مراحل بررسی طبق آیین نامه

تهران- شعب پانزده‌گانه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نخستین جلسه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که امروز دوشنبه (۷ خردادماه) در صحن علنی مجلس برگزار شد، قرعه‌کشی برای تعیین اعضای شعب و توزیع اعتبارنامه‌ها بین شعب در دستور کار قرار گرفت و شعب پانزده گانه مجلس در مراسم افتتاحیه تعیین شدند.

عبدالحسین همتی و عباس قدرتی دبیران هیأت رئیسه سنی اسامی منتخبان در شعب پانزده‌گانه را قرائت کردند.

به گزارش ایرنا،مراحل بررسی اعتبار نامه نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

براساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجلس، پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به‌طور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‏شوند و افراد باقیمانده به ‏ترتیب از شعبه اول به بعد، یک‌یک به شعب افزوده می‏شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‏کنند به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند.

هر شعبه دارای یک رئیس، دو نایب‌رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک‌سوم کل اعضای شعبه، انتخاب می‏شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد.

نتیجه انتخابات با ذکر آراء طی گزارشی به ‏وسیله سخنگو به اطلاع مجلس می‏رسد. مناط اعتبار برای رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء می‏باشد و تصمیمات شعب، به‌جز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.

علاوه بر این طبق ماده ۲۶- هریک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عبارتند از:

۱- رسیدگی به اعتبارنامه‏ ها
۲- تعیین اعضای کمیسیون تحقیق
۳- تعیین اعضای کمیسیون آیین‏نامه داخلی مجلس
۴- بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت درکمیسیون‏های تخصصی مجلس

ماده ۲۷- هریک از شعب موظفند صورت‌جلسات خود را با قید اسامی حاضرین و غائبین و تأخیرکنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیأت رئیسه مجلس نمایند.

۱- رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان

همچنین طبق ماده ۲۸- اعتبارنامه‌ها به‌همراه ضمائم آن به‌موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه سنی تنظیم شده است، به‌ترتیب به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه‌روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضاء و به ‌انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.

تبصره۱- شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.

تبصره۲- گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می‌شود و درصورت عدم امکان، به ‌ترتیب رئیس و یا یکی از نواب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام می‌دهد.

بر اساس ماده ۲۹- شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به‌صورت یکجا به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی‌که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

تبصره- شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به ‌عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه‌بودن عدم حضور باید به تأیید هیأت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده ۳۰- هیچ شعبه‏ ای نمی‏تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتی که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نائب‌رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و درغیراین‌صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

ماده ۳۱- کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.

تبصره۱- درصورتی‌که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می‌توانند سه نفر را به‌صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.

تبصره۲- کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۳۲- چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه ردشده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

تبصره- درصورتی‌که کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده‌ است یا پانزده‌ نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنند و هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می‌شود.

ماده ۳۳- چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأی گیری می ‏شود.

تبصره- درصورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند می‏توانند با اطلاع قبلی هیأت رئیسه، دلایل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

ماده ۳۴- در هر مرحله، رأی‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود.

ماده ۳۵- نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رأی و نامزدشدن برای عضویت در هیأت رئیسه و سایرانتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارد.

شعب بررسی اعتبارنامه به شرح ذیل است:

شعبه ۱

عبدالجلال ایری، ولی‌الله بیاتی، اکبر پولادی باغ‌بهادرانی، رضا حاجی‌پور، احمد راستینه هفشجانی، علی خزایی، محمد رشیدی، عثمان سالاری، جواد سعدون‌زاده، منصور شکراللهی، حبیب قاسمی، عباس گلرو، روح‌الله لک علی‌آبادی، منوچهر متکی، محمد معتمدی‌زاده، عادل نجف‌زاده، علیرضا نوری، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، سید علی یزدیخواه، رستگار یوسفی.

شعبه ۲

فرهاد بشیری، محسن بیگلری، محمد جلالی، عزت الله حبیب‌زاده، شهباز حسن‌پور بیگلری، سید اسماعیل حسینی، محمد رستمی، محسن زنگنه، سید محمد سادات ابراهیمی، همایون سامیه نجف آبادی، مالک شریعتی نیاسر، اسفندیار عبداللهی، کامران غضنفری، اسماعیل کوثری، جبار کوچکی‌نژاد، حمیدرضا گودرزی، مهرداد لاهوتی، سالار مرادی، محمد میرزایی، سالار ولایتمدار.

شعبه ۳

احد آزادیخواه، اردوان اکبرپور، علی بابایی کارنامی، احمد بیگدلی، جعفر پورکبگانی، فتح‌الله توسلی، حسن حسن نتاج ، محمد خوش سیما، یعقوب رضازاده، مجتبی زارعی، رضا سپهوند، فرهاد شهرکی، ابراهیم عزیزی، حمیدرضا عزیزی فارسانی، احسان عظیمی راد، جعفر قادری، مهدی کوچک‌زاده، روح‌الله متفکرآزاد، فاطمه محمدبیگی، مصطفی مطورزاده.

شعبه ۴

امیرحسین بانکی‌پور، غلامرضا تاجگردون، رضا جباری، سلمان ذاکر، غلامحسین زارعی، یاسر سلیمانی، اسماعیل سیاوشی، آرا شاوردیان، محمدرضا صباغیان بافقی، مصطفی طاهری، ابراهیم فهیمی، محمدباقر قالیباف، زینب قیصری، محمد کعب عمیر، زهره سادات لاجوردی، حسین محمدزاده، محمدحسین محمدی، محمد طه مظلومی، محمد مهدی مفتح، ابراهیم نجفی.

شعبه ۵

احمد آرایی‌نژاد، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، حسین امامی‌راد، علی‌اصغر باقرزاده، بهشید برخوردار، سید نجیب حسینی، مجید باقری، سلام ستوده، بهنام سعیدی، سید یحیی سلیمانی، محمدمهدی شهریاری، علی شیرین‌زاد، یاسر عربی، منصور علی مردانی، امید کریمیان، محمدرضا محسنی ثانی، سید کریم معصومی خسروآبادی، علی اصغر نخعی راد، رحمت‌الله نوروزی، هوشنگ هادیان‌پور.

شعبه ۶

عبدالغفور امان زاده، صدیف بدری، حمیدرضا حاجی بابایی، کمال حسین پور، امیر حیات مقدم، هاشم خنفری پورجعفری، ولی داداشی، مجتبی ذوالنوری، علیرضا عباسی، موسی غضنفرآبادی، عبدالرضا مصری، سید روح الله موسوی، سیدمحسن موسوی زاده، سید جلیل میرمحمدی میبدی، امید نصیری، محمد نصیری، جواد نیک بین، محمدعلی نقدعلی، حامد یزدیان،

شعبه ۷

عبدالحکیم آق آرکاکلی، کامران فولادی، امیرحسین ثابتی منفرد، اسدالله چراغی، سمیه رفیعی، قاسم روان بخش، حسینعلی شهریاری، مسلم صالحی، رضا صدیقی، میثم ظهوریان ابوترابی، احمد عجم، محمد علیجانی شکی، هادی محمدپور، مصطفی معینی آرانی، کمال منصوریان، سیدجمال موسوی، مصطفی نخعی، بیژن نوباوه وطن، فریدون همتی

شعبه ۸

یاسر اسلام دوست، محمد امیر، مسعود پزشکیان، رضا دقیق پور، امیر توکلی، شهین جهانگیری، سیدجواد حسینی کیا، احمد دنیامالی، ابوالفضل زهره وند، بیت الله عبداللهی، محسن فتحی، پیمان فلسفی، سیداحسان قاضی زاده، سید حمیدرضا کاظمی، بهروز محبی، ذبیح الله محمدی، سیدمحمد مولوی، سیدمحمود نبویان، امیرحسین نظری

شعبه ۹

حسنعلی اخلاقی امیری، سید محمد پاک مهر، نصرالله پژمانفر، شاهرخ رامین، سعید رحمت زاده، رمضان رحیمی، بابک رضازاده، بهنام رضوانی، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، محمد سراج، عباس صوفی، حسین عبدلی، ابراهیم عزیزی، مهرداد گودرزوند چگینی، فداحسین مالکی، جلیل مختار، سید محمد موحد، احمد نادری، علی نیکزاد ثمرین

شعبه ۱۰

محمد انور بیجارزهی، مصطفی پوردهقان، احمد جباری، سیدمحمد زمانیان، حسینعلی حاجی دلیگانی، علی حدادی، زهرا خدادادی، مجتبی رحماندوست، محمدرضا رضایی کوچی، فضل الله رنجبر، علیرضا زندیان، زهرا سعیدی مبارکه، عبدالعلی فیاضی، جمشید قائم مقام، عباس قدرتی زوارم، حاکم ممکان، سید فرید موسوی، غلامرضا میرزایی، مجید نصیرپور

شعبه ۱۱

الهام آزاد، نادرقلی ابراهیمی، مهدی اسماعیلی، احمد انارکی محمدی،شارلی انویه تکیه، علاء الدین بروجردی، فاطمه جراره، سلمان زارع، عالیه زمانی کیاسری، علیرضا سلیمی، حسین صمصامی، روح‌الله عباسپور، مهدی فلاح، حسن قشقاوی، علی کرد، رحیم کریمی، حسنعلی محمدی، سید ابوالحسن مصطفوی، مجتبی یوسفی.

شعبه ۱۲

محمد بهرامی سیف آباد، محمد بیات، عباس بیگدلی، عبدالکریم حسین‌زاده، مجید دوستعلی، محمد سرگزی، فرامز شاهسواری، غلامرضا شریعتی اندراتی، محمدرسول شیخی زاده، فرهاد طهماسبی، مریم عبداللهی، محمد قسیم عثمانی، احمد فاطمی، جهانبخش قلاوند، عباس گودرزی، فاطمه مقصودی، غلامرضا نوری، سید حسن هاشمی، عبدالحسین همتی.

شعبه ۱۳

محمد آشوری تازیانی، علی امامی‌راد، احمد بیوته، ابوالقاسم جراره، فتح‌الله حسینی، محمدنور دهانی، محمد منان رئیسی، محمد سبزی، رمضانعلی سنگدوینی، محمود طاهری، مهدی طغیانی، عمر علی‌پور، علی اکبر علیزاده برمی، سارا فلاحی، هادی قوامی، سید مرتضی محمودی، علیرضا نثاری، غلامرضا نویدی، هادی هاشمی‌ نیا.

شعبه ۱۴

محمدرضا احمدی، روح‌الله ایزدخواه، احمد بخشایش، رسول بخشی دستجردی، غلامرضا توکل، علی جعفر آذر، سید شمس‌الدین حسینی، حسین حقوردی، علی خضریان، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، ابراهیم رضایی، اکبر رنجبرزاده، رحیم زارع، محمدجواد عسکری، رضا علیزاده، محمدمهدی فروردین، احمد مرادی، عباس مقتدایی، سید موسی موسوی.

شعبه ۱۵

علی آذری، مرتضی آقاتهرانی، ابوالفضل ابوترابی، علی احمدی، موسی احمدی، وحید احمدی، سلمان اسحاقی، محمد باقری، رحمدل بامری، روح‌الله نجابت، مجتبی بخشی‌پور، عباس پاپی‌زاده، محمدصالح جوکار، مسعود خاتمی، حمید رسایی، عمران عباسی، علی کشوری، وحید کنعانی، علیرضا منادی.

 

 

 

 

 

#

#

#پایگاه_خبری_تحلیلی_پویاخبر

#پایگاه_خبری_تحلیلی_نگاه_اقتصاد

#پایگاه_خبری_تحلیلی_ندای_زاگرس

#پایگاه_خبری_تحلیلی_ماناسپهر

#پایگاه_خبری_تحلیلی_پویاروز

#گروه_رسانه_ای_ندای_زاگرس

#گروه_رسانه_ای_ پویاخبر