عطر آویشن   *کبری فدائی

پویاخبر - صبح زود که از خواب برخواستم، یادم آمد که امروز قرار است به یکی از مناطق زیبا و بکر برای چیدن یکی از خوشبوترین  سبزی‌هایی  که می شناسم بروم، راستش را بخواهید تا حالا از نزدیک این سبزی خوشبو را نچیده بودم، بنابراین خیلی شوق و  ذوق داشتم، با عجله آماده شدم و خیلی زود به سوی مقصد راه افتادیم.

مقصدمان یکی از مناطق گرمسیری در صالح آباد است، استان ایلام به داشتن طبیعت چهارفصل معروف است، بنابراین وقتی در مرکز استان زمستان و هوا سرد است، در مناطق گرمسیری آن هوا بهاری و همانند هوای زیبای اردیبهشت ماه است.

بعد از حدود دو ساعتی راه به منطقه مورد نظر رسیدیم، از ماشین که پیاده شدم عطر آویشن(هزبوه) مرا از خود بیخود کرده بود، هنوز مسافتی را تا رسیدن به چیدنش فاصله داشتیم، اما رایحه دل انگیزش قبل از چیدنش ما را مبهوت خود کرده بود، باری بعد از پشت سر گذاشتن گیاهان رنگانگ و عبور از میان آوای زیبای پرندگان به آویشن خوشبو رسیدیم، این خوشبوی پر خاصیت به صورت بوته های کوچک در بالای تپه های گچی رشدکرده بود و گل های سفیدش میزبان انواع پروانه های رنگانگ بود، پروانه هایی که انگار غرق در عطر دل انگیز آویشن بودند، چندبوته از آنها را که می چینم،دستانم و همه تنم را بوی آویشن می گیرد، گشتن در میان این بوته های خوش بو، مرا مست خود کرده و دوست دارم ساعتها در میانشان فقط بنشینم و لحظه ای از عطر دل انگیزشان مدهوش شوم، بعد چیدن مقداری از آنها با این سبزی خودرو و خدادادی خدا حافظی می کنیم، آویشن برای انواع دمنوشها، برخی از غذاها و درمان بسیاری از بیماریها و سرماخوردگی و برای گرم کردن بدن ور زمستان مورد استفاده قرار می گیرد.

طبیعت استان ایلام و مناطق گرمسیری آن میزبان انواع پرندگان ، حشرات، حیوانات و گیاهان خوراکی است، پس بایسته است قدر این نعمت های زیبای خداوند را بدانیم و به خوبی در حفظشان بکوشیم.