عکس/تولید خط شکنی از واژه امید / بومی سازی  ۹۰ درصدی در فولاد مبارکه

پویاخبر
محمد یاسر طیب نیا مدیر عامل فولاد مبارکه  اصفهان در جشنواره  رسانه ای جام امید در میان خبرنگاران گفت: خط شکنی واژه ای در دایره واژگان است که  از امیدوار بودن متولد می شود و نقطه مقابل ناامید بودن است، واژه ای که اگر به آن عمل شود، دیگر مشکلات اقتصادی وجود نخواهد داشت.
***
***
***
#پیشرفت_ایران
#رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#ایلام_قهرمان
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی
#گروه_رسانه_ای_پویاخبر