مردم بصیر ، ریشه های محکم درخت نظام و انقلاب هستند   *مجتبی تابش

پویاخبر - با شهادت و فقدان ناگهانی رییس جمهور و همراهانش چند روزی است ایران را ماتمی بزرگ فرا گرفته است.
 رییس جمهور نه تنها به عنوان یک شخصیت سیاسی و اجرایی بلکه به عنوان یک شخصیت کاملا مردمی و مذهبی نقطه وحدت سوگواری مردمان آزاده ایران و دیگر کشورها که وی را می شناختند شده است و همه را با غمی جانکاه روبرو کرده است. ماتمی بزرگ که یک چهارم جمعیت جهان با آن احساس تاثر کردند و میلیونها نفر در تشییع و تدفین و مراسمات وی و همراهانش مشارکت کردند و بیش از شصت کشور پیام تسلیت ابلاغ کردند .
آن روحانی که بود؟ و چه کرد؟ که چنین با وجود  همه ی بی مهری هایی که در حقش شد محبوب قلب‌ها گردید، جز با نور ایمان به خدا و خدمت به خلق چه چیزی می توانست یک شخصیت را چنین بالا ببرد.که بعد ازگذشت چندروز ازاین غم جانکاه پیرمردی میگوید گریه توان دیدنم را کم کرده است.
آری این محبوبیت زاییده ی  انقلاب اسلامی است که در قله های آن خود را نشان داده است . انقلاب اسلامی ایران لایه های جدیدی از حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردم را به نمایش گذاشته است. و غرب به ظاهر لیبرال را با شیوه ای جدید از دموکراسی یعنی حکومت دینی، مبتنی بر رای مردم آشنا کرده است .حکومتی که در جهان بینظیر است و هر جا لازم بوده مردم بصیر جلوتر از مسئولان بوده اند و به هر نحوی که توانسته اند اعلام کرده اند که دوستدار نظام و خدمتگزاران خود هستند . 
تکرار تاریخ انقلاب و شهادت عالیترین مقام اجرایی کشور در حین خدمت رسانی به مردم در دورترین نقطه‌ی مرزی، نشان داد که مردم وفادار همچنان‌ پای ثابت کار نظام هستند.
تحریم ها و مشکلات اقتصادی می تواند برای مردم و جامعه معضلات فراوانی ایجاد کند اما نمی تواند خدمات مسئولان مردمی را از دیدگان مردم با شعور ، با اصالت و قدرشناس ایران دور کند .
آری آن همه سفرهای مردمی و در نهایت شهادت رییس جمهور و همراهان در حین خدمت در دورترین نقطه ی مرزی و بعد نمایش وفاداری و شور مردمی در تکریم آن شهدا ،  مسیری روشن برای آیندگان سیاسی ، اجرایی ، اقتصادی و مذهبی کشور ترسیم کرده که این مردم لایق بهترین خدمات و بهترین زندگی  هستند . مردم با بصیرتی که حتی رسانه های معاند را به اعتراف وا داشت که در سیاست و عنادورزیشان با جمهوری اسلامی ایران دچار شکست شده اند.
#
#
#پایگاه_خبری_تحلیلی_پویاخبر
#پایگاه_خبری_تحلیلی_نگاه_اقتصاد
#پایگاه_خبری_تحلیلی_ندای_زاگرس
#پایگاه_خبری_تحلیلی_ماناسپهر
#پایگاه_خبری_تحلیلی_پویاروز
#گروه_رسانه_ای_ندای_زاگرس
#گروه_رسانه_ای_ پویاخبر
#مجتبی_تابش