مشارکت سیاسی، تقویت امنیت و همبستگی ملی

مشارکت در انتخابات به تقویت امنیت و همبستگی ملی می انجامد. از این رو حضور فراگیر در انتخابات نقشه های دشمنان را برای تفرقه افکنی خنثی کرده و موجب تقویت نظام سیاسی می شود.       تنور انتخابات گرم شده و از هر کوی و برزن که گذر می کنیم تصویر پوسترها و پخش […]

مشارکت در انتخابات به تقویت امنیت و همبستگی ملی می انجامد. از این رو حضور فراگیر در انتخابات نقشه های دشمنان را برای تفرقه افکنی خنثی کرده و موجب تقویت نظام سیاسی می شود.

 

 

 

تنور انتخابات گرم شده و از هر کوی و برزن که گذر می کنیم تصویر پوسترها و پخش تراکت ها را می بینیم. پنج روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و شور و هیاهوی تبلیغات انتخاباتی به بالاترین درجه خود رسیده است. البته جدا از شیوه های سنتی تبلیغات، فضای مجازی نیز آکنده از مباحث انتخاباتی شده است.

در این میان حضور و گزینشگری مردم از میان نامزدهای انتخاباتی جدا از این که مرتبط به کدام دسته و گروه سیاسی باشند، نشان دهنده مشارکت مردم است.

مشارکتی که نشانگر همبستگی و انسجام ملی در کنار تعهد اجتماعی و سیاسی است. با توجه به اهمیت مقوله مشارکت سیاسی و رابطه آن با مولفه امنیت و انسجام ملی، به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:

 

۱- انتخابات به مثابه امری دوسویه بین مردم و حکومت است. بنابر این مشارکت گسترده در انتخابات، به تقویت و همبستگی میان مردم و حکومت می انجامد. به عبارتی دیگر انتخابات پرشور، فضایی مبتنی بر پویایی و حس همبستگی ملی را به همراه می آورد.

نظر به این که نظام های سیاسی بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استحکام می یابند، استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت مردم است. از این رو مشارکت شهروندان به دامن گستر شدن اعتماد عمومی می انجامد.

همچنین یکی از اصلی ترین پیامدهای حضور فراگیر در انتخابات تولید اقتدار و مشروعیت است که ماهیت قدرت را اجتماعی کرده و به استحکام ساخت درونی قدرت می انجامد، از این رو انسجام و همدلی درسایه مشارکتی فراگیر تبلور پیدا می کند.

۲- مشارکت، نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است چرا که مردم با رای دادن به نوعی دیدگاه خود را درباره تصمیم های مهم ابراز می کنند. از این رو رای دادن به نوعی سهیم شدن در امور اجتماعی و سیاسی جامعه است که می تواند یاری رسان حفظ وحدت و همبستگی ملی باشد. در مقابل مشارکت نکردن در انتخابات، نوعی بی تفاوتی اجتماعی و عمل نکردن به تعهد شهروندی است.

۳- مشارکت با امنیت ملی نیز رابطه ای همبسته دارد چرا که حضور در انتخابات از فاصله گذاری میان مردم و حاکمیت جلوگیری کرده و توطئه دشمنان کشور را برای ایجاد شکاف و گسل میان مردم و حاکمیت از بین می برد.

از این رو مشارکت در انتخابات به نوعی تضمین کننده امنیت ملی و اقتدار بین المللی است. این حضور فراگیر می تواند کشور را در برابر چالش های درونی و تهدیدهای بیرونی بیمه کند. در واقع مشارکت فراگیر در انتخابات به عنوان پشتوانه ملی، می تواند وزن کشور را در مناسبات بین المللی ارتقا بخشد و قدرت چانه زنی را بالا ببرد.

۴- مشارکت فراگیر موجب هم‌افزایی شده و به روند توسعه پایدار سرعت می‌بخشد؛ در برابرگریز از مشارکت شانه خالی کردن از مسئولیت های فردی و اجتماعی است. در واقع مشارکت پر شور نشانگر توجه به همبستگی اجتماعی، تعهد به منافع ملی، احساس همیاری و احترام به قانون است./ایرنا


انتهای پیام/*

 {loadmodule mod_banners,عضویت در تلگرام}