نخستین رویداد نوآوری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درمرکز همایشهای کتابخانه ملی کلید خورد

پویاخبر - مرکز نو آوری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف ایجاد تنوع در ابزار ومحصولات وخدمات مبتنی بر قرض‌الحسنه، شبکه سازی با هدف خلق ارزش برای مشتری و بانک وانجام مطالعات وپژوهش های کابردی نخستین رویداد خودرا آغازکرد.

به گزارش پایگاه خبری پویاخبر: مرکز نوآوری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه های متنوعی فعالیت میکند که از آن جمله میتوان به؛ فناوری های بانکی،فناوری های پرداختی،فناوری های قرض‌الحسنه ووام، فناوری های بیمه، ،زنجیره بلوکی،هوش مصنوعی، فناوری های مربوطه به داده ونو اوری،کار آفرینی وبانکداری اجتماعی اشاره کرد.

آموزش های تخصصی و منتورینگ، دسترسی به APIهای بانکی، ایجاد ارتباطات، توسعه شبکه ارزش مشتریان، حمایت از تحقیقات و رساله های دکتری مرتبط، امکان مشارکت و جذب حمایت از بانک و فضای کار اشتراکی و اختصاصی از دیگر خدمات قابل ارائه از طریق این مرکز است.