نماز، دعا و نیایش، آرامش درونی و تاثیر روحی و روانی آن در جهت مبارزه با بیماری‌ها   *رضا دهبالایی؛ روزنامه نگار و پژوهشگر

پویاخبر - اگر منبع امید در انسان خدا باشد، او همیشه در آرامش خواهد بود و در شرایط دشوار مانند بیماری با حفظ صلحِ خود بر این مشکل غلبه خواهد کرد، زیرا طبق آیات علاوه بر یادآوری قلب، مهمترین راه برای رسیدن به صلح، ارتباط با خدا است.

هیچ چیز در دنیا فراتر از خواست خدا نیست. پزشکی و مکاشفه علمی نیز خواست خدا و همه شفا‌ها از طرف خدا است، زیرا هیچ کس از هیچ جا چیزی تولید نکرده است و وقتی امید ما به خدا نیست فقط به استفاده از دارو و نسخه پزشکان اکتفا می‌کنیم، در حالی که علم پزشکی و دارو ممکن است به تنهایی موثر نباشد.

مطالعات متعدد نشان داده است که نماز، دعا و نیایش می‌تواند مشکلات روحی و روانی انسان را کاهش دهد. دلیل تأکید اسلام به یاد دائمی خدا این است که در طول زندگی دنیوی، لحظه به لحظه، انسان ممکن است در معرض فشار‌های مختلف و فشار‌های روانی قرار گیرد، و غلبه‌ی آن بر انسان به تدریج باعث کاهش قدرت معنوی انسان و گاهی اوقات نیز بیماری جسمی می‌شود. از این رو، انسان باید با اتصال به سرچشمه، چشمه وجود و یاریِ قلب خود در سایه دعا و نیایش مداوم، بر قدرت معنوی و روانی خود بیافزاید.

 

خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد. رعایت بهداشت در متن دین است و رعایت بهداشت شخصی، شاخصِ عالی است. اگر در این زمان نکات بهداشتی را به درستی رعایت کنیم و به خدا توکل کنیم، این ما خواهیم بود که بر مشکلات از جمله بیماری غلبه خواهیم کرد. در هر شرایطی انسان باید به مسائل اعتماد به حقیقت و نماز توجه کند، زیرا اصلی‌ترین شفابخش خداست. متأسفانه امروز در جامعه‌ی ما به مسائل اخلاقی و احترام به حقوق دیگران و بسیاری از مشکلات موجود در رفتارمان توجه نمی‌کنیم.

 

ما باید به عظمت و قدرت خدا توجه کنیم و به خدا پناه ببریم، نه اینکه با خدا مخالفت کنیم. در این دنیا غرق نشویم، به زندگی آخرت و ابدی فکر کنیم، زیرا وقتی به خودمان می‌آییم می‌بینیم که چقدر ضعیف هستیم و تنها در صورت توکل به خدا و حرکت در مسیر مستقیم الهی، این امر منجر به نجات خواهد شد.