همستر؛ کلک با کلیک یا کلیک بی کلک؟  * اسلام انصاری فر

پویاخبر - چند وقتی است که فضای تلگرام پر از حال و هوای بازی «همستر» شده و به دنبال آن شاهد حضور کوچک و بزرگ و در واقع کوچ یکباره زن‌ و مرد و پیر و جوان به سرزمین آبی تلگرام هستیم.

یاد روزهایی تداعی می شود که خیلی ها برای سفر به استرالیا به یکباره دل از خاک دیار خویش کندند تا در سرزمینی دیگر جیبشان را پر از سکه کنند.

مسیر بس خطرناک بود و مقصد البته اگر چه معلوم بود، اما رسیدن به آن با مخاطراتی همراه بود و عده ای دل به دریا زدند و دریا هم دستشان را پس نزد و در آغوششان گرفت؛ و بسیاری هم به مقصد رسیدند.

امروز اگر چه کوچ یکباره کاربران فضای مجازی به تلگرام جهت شرکت در همایش انگشتی «همستر» برای بسیاری در هاله ای از ابهام است، اما مورد توجه اکثریت مردم قرار گرفته و سرمایه داران تلگرام در جذب کاربران توانسته اند موفق عمل کنند.

به هر حال بر طبق شنیده ها و نشنیده ها نمی توان نظر قطعی در این مورد عنوان کرد، و آینده به این سوال بزرگ پاسخ خواهد داد که آیا «همستر» یک کلک است یا این که در پشت این بازی پرمخاطب یک ثروت بادآورده قرار دارد؟