سرپرست اداره کل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی خبر داد:

ورود نام جهاد دانشگاهی به جز سه و چهار بند ب تبصره ۲ قانون بودجه کشور برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی

پویاخبر - سرپرست اداره کل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی در نشستی مجازی خود با نمایندگان واحد‌های استانی و مدیران آموزش و اشتغال جهاد دانشگاهی در سراسر کشور گفت: نام جهاد دانشگاهی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی جز سه وچهار بند ب تبصره ۲ قانون بودجه کشور برای پرداخت تسهیلات اشتغال زا قرار گرفت.

مجتبی ابراهیمی در این نشست، تصریح کرد:با موافقت معاونت محترم سیاست گذاری وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برای استفاده از منابع جزء (۳) بند ب تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت ملی در لیست وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد و دارای، جهاد دانشگاهی جزء ۱۴ نهاد حمایتی منابع جزء سه بند ب تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قرار میگیرد و این فرصتی برای شبکه بزرگ جهاد دانشگاهی ۳۱ استان کشور است تا بتوانند از فرصت‌های موجود برای کمک به تحقق شعارسال بهرهمند شوند.

وی افزود: خوشبختانه جهاد دانشگاهی تجارب و ظرفیت‌های خوبی دارد و با تعامل خوبی که اداره کل کارآفرینی و اشتغال نیز با دبیرخانه تبصره ۱۸ اشتغال دارد، میتوان از این ظرفیت برای همکاری‌ها و ارائه طرح‌های اشتغال و کارآفرینی استفاده کرد.

سرپرست اداره کل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیت‌های متنوع جهاد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف گفت: این ظرفیت، فرصت مناسبی است تا بخش‌های مختلف اشتغال وآموزش بتوانند از فرصت‌های ایجاد شده برای توسعه فعالیت‌ها و خدمات دهی به جامعه جویای کار بهره ببرند. وی با اشاره به تجارب جهاد دانشگاهی در اجرای طرح‌های ملی مثل طرح توسعه مشاغل خانگی گفت: با قرار گرفتن نام جهاد دانشگاهی در ردیف دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه‌های تبصره دو فرصت مناسب برای تکمیل زیست بوم و اکوسیستم آموزش، کارآفرینی و اشتغال در جهاد دانشگاهی شکل میگیرد. چرا که فرد می‌تواندبا کسب توانمندی‌های لازم درمسیراخذ مجوز فعالیت و کسب وکار قرارگرفته و ازتسهیلات لازم بهره‌مند شود.

ابراهیمی با اشاره به تجربه موفق جهاد دانشگاهی در برگزاری دوره‌های شغل محور گفت: نیاز جامعه در ارائه دوره‌ها بحث اخذ تسهیلات و ورود به بازارکار است و با فرصتی که در این مرحله شکل گرفته این امکان برای اخذ تسهیلات برای دوره‌های شغل محور و درآمدزای جهاد دانشگاهی فراهم میشود. در این نشست ظرفیت‌ها و فرصت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش، کارآفرینی و اشتغال با حضور روسا و معاونان آموزشی واحد‌های جهاد دانشگاهی و مدیران ستادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.