وقتی معلولیت جسمی هم مانع امید آفرینی نمی شود/ پمپاژ بی حد و مرز امید

پویاخبر - در میان انبوه خبرنگارنی که از استانهای مختلف کشور برای حضور در جام رسانه ای امید به پایتخت ایران آمده اند خبرنگارانی هم هستند که معلولیت های جسمی آنان مانعی برای حضور آنان در این جشنواره و تلاش هایشان برای امید آفرینی آنان نشده است.

 

#پیشرفت_ایران
#رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#ایلام_قهرمان
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی
#گروه_رسانه_ای_پویاخبر