پلیس فتا؛ به میدان آمد / آسیب‌های، بازی همستر بررسی می‌شود  * کبری فدائی

پویاخبر - آنچه که از ظاهر "بازی همستر "بر می آيد اینست که که این بازی بدون اشکال و عاری از آسیب نمی باشد.

این روزها در فضای عمومی جامعه مباحث گسترده ای راجع به مضرات و آسیب های احتمالی بازی همستر مطرح است، به همین منظور پلیس فتا درحال بررسی زوایا و حاشیه های مربوطه به این بازی به ظاهر جذاب و فریبنده می باشد.

از طرفی مطالب زیادی راجع به خطرات احتمالی این بازی اعم از خالی کردن حساب‌های بانکی و… از گوشه و ا‌کناف به گوش می‌رسد.