گزارش تصویری/شور شهرک در جشن شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان در شهرک ولیعصر (عج) شهرستان بدره گزارش تصویری از: اسلام انصاری فر                      


برگزاری جشن نیمه شعبان در شهرک ولیعصر (عج) شهرستان بدره


گزارش تصویری از: اسلام انصاری فر