۱۵ تیرماه؛ جمعه‌ای جاودانه رقم خواهیم زد

ایلام - تاریخ کهن و پرشکوه مردم مقاوم ایران سرشار از شوق، شعف و شگفتی است که با امید خدای سبحان روز جمعه ۱۵ تیرماه امسال نیز با انگشت اراده و رأی راسخ ملت برای اعتلای وطن و پاسداری از خون پاک شهداء، عَلَم افتخار ایران به اهتزاز درآورده و شگفتی دیگری می آفرینیم.

جمعه گذشته هشتم تیرماه ۱۴۰۳ ملت بزرگ ایران، با حضور خود پای صندوق های رای در این رویداد سیاسی مهم شرکت کردند.

و اینک در مرحله دوم انتخابات در ۱۵ تیرماه با جمعه‌ای پرشور و دنیایی انگیزه آماده‌ایم تا صحنه حضور حماسی و پرشور مردم ایران را به تصویر بکشیم.

دومین جمعه در چهارمین ماه سال آوردگاهی پرشکوه است تا دیگر بار شاهد فراز خود و فرود دشمنان خویش باشیم.

در ۱۵ تیر ماه، شهیدان شاهد و آزادگان نیز ناظر اعمال، افکار و رفتار تک تک ما میراث داران نیاکان و ارمغان آوران آیندگان خواهند بود که چگونه امانت آنان را گرامی داشته و عظمتشان را پاس می داریم.

آری؛ پانزدهم تیر ماه میدان مراد است و مقاومت و مردانگی برای پایداری و پویندگی و پایندگی ایران عزیز با انگشت عزت و سبابه سخاوت و برگه صداقت رای./ایرنا