۲۷ اردیبهشت روز «افتخار و اقتدار ارتش ایران» نامگذاری شد

تهران- به مناسبت اولین سالروز ماموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز افتخار و اقتدار ارتش ایران در تقویم ملی ثبت شد.

به گزارش حوزه دفاعی ایرنا از ارتش، به مناسبت اولین سالروز مأموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش و بازگشت غرور آفرین این ناوگروه نداجا از سفر به دور کره زمین با ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران، ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز افتخار و اقتدار ارتش ایران در تقویم ملی ثبت شد.

 

ناوگروه ۸۶ توانست با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی در عمق اقیانوس‌ها، پیام صلح و دوستی ملت شریف و نجیب ایران را به دنیا مخابره کنند.

 

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعزام ناوگروه ۸۶ رزمی به ماموریت اقتدار ۳۶۰ در نظم جدید جهانی، اقتدار نظام اسلامی را روی موج دریاها و اقیانوس‌ها به نمایش گذاشت و آمریکا را تحقیر کرد. این سرآغاز تاریخ جدید برای تولید و رشد قدرت دریای جمهوری اسلامی ایران است که با این گونه ماموریت‌ها آغاز شده و با قدرت و اقتدار تداوم خواهد داشت./ایرنا