مهمترین عناوین روز

 پویاخبر - عبدالله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ازانجام آخرین مراحل احداث پلهای عظیم بزرگراه ایلام- مهران خبرداد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( ایلام) مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام دراین پلها گفت: سه دستگاه پل عظیم برروی رودخانه کنجانچم درکیلومتر 55  و 56 درمراحل پایانی احداث قراردارند.عبدلله بهادری افزود: دودستگاه ازاین پلها مربوط به باندبرگشت کیلومتر 55 محور ایلام- مهران بوده ، طول هرکدام ازاین دودستگاه پل 100 مترمی باشد با چهاردهنه 25 متری که درمجموع بالای 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.وی افزود: باند برگشت بزرگراه ایلام- مهران در منطقه کنجانچم به طول 8 کیلومتر درحال احداث می باشد.مدیرکل راه وشهرسازی خاطر نشان کرد: درکیلومتر 56 مسیر رفت ایلام- مهران نیزیک پل عظیم دیگربه طول 180 متر باهفت دهنه، با 95 درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث می باشد که با بهره برداری ازاین پل بزرگ چند پیچ پرحادثه وگره ترافیکی این نقطه حذف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group