مهمترین عناوین روز

رسانه پویاخبر

 

جستجو در سایت


 

 

 

 


پویاخبر - شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایی کارهای تکمیلی پروژه احداث موتورخانه مرکزی، کانال آدم رو و مخزن سوخت فرودگاه ایلام را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ، به شماره 2002001010000052 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 

 

 

 


پویاخبر - اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر دارد پروژه های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 

 

 

 

اداره کل بهزیستی استان ایلام در نظر دارد خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی خود را که شامل:(ارائه خدمات مددکاری ومداخله ای از طریق خط تلفن سه رقمی 123 و مراکز اورژانس اجتماعی در زمینه کودک آزاری،همسرآزاری،کودکان خیابانی،زنان آسیب دیده وهرگونه موارد اورژانسی در زمینه آسیب های اجتماعی) بصورت شبانه روزی،از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شرکت کنندگان واجد شرایط واگذارنماید،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید ازتاریخ 1402/5/10 تا مورخ 1402/5/15 از طریق سامانه مذکورنسبت به دریافت اسناد اقدام ، واز تاریخ 1402/5/16تا مورخ 1402/5/26 ساعت 24 ،نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و تکمیل اسناد در سامانه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 


پویاخبر - اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر داردپروژه های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 

 

 به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم شهرستان دره شهر و بدره میرساند به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختلاف این شهرستان در نظر است نسبت به برگزاری انتخابات اقدام گردد لذا از داوطلبانی که قصد عضویت در هیئت های مذکور را دارند دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی با داشتن شرایط درج شده در آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف (مواد 6 و 8 و تبصره‌های ذیل مواد یاد شده) با ارائه مدارک به شرح ذیل نسبت به اعلام داوطلبی به آدرس دره شهر - خیابان جمهوری اسلامی نبش کوچه دانش اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

اداره كل نوسازي مدارس استان ایلام در نظر دارد پروژه هاي موجود در جدول شماره  2 را مطابق جدول زمانبندي شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ولازم است مناقصه گران در درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

 

 

 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

 

 

 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

 

 آگهي فراخوان مناقصه يک مرحله اي عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام  به شماره آگهي 2-1402

 

 شناسه آگهی: 1491175

 

شناسه انتشار: 2598

 

 

 


اداره كل نوسازي مدارس استان ايلام در نظر دارد پروژه هاي موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندي شماره 1 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

 

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (تضمبن شرکت در مناقصه) از طريق آدرس: ايلام - بلوار شهيد بهشتي روبروي انبار غله - اداره کل نوسازي مدارس استان ايلام شماره تماس: 08432223222 انجام مي پذيرد.

 

پيمانکاران محترم مي بايست تنها پاکت ضمانتنامه را به صورت فيزيکي ارائه دهند.

 

هزينه آگهي اين روزنامه و روزنامه هاي قبلي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

جدول 1. زمانبندي مناقصه

 

 

 

 

جدول 1. زمانبندي مناقصه

 

 

 


روابط عمومي اداره کل نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس استان ايلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group