مهمترین عناوین روز

جستجو در سایت


 


پویاخبر - پروین صمیم نیا- محرم که ازراه می رسد شوری حزن انگیز دردلهایمان به پا می شود، دیدن موکب ها و دسته جات سینه زنی و هیأت های عزاداری ،ناخودآگاه مصیبت های جانکاهی که برامام حسین(ع) و اهل بیتش گذشته رابرایمان تداعی می کند.بادیدن تکیه ها در گوشه و کنار شهر، دلهایمان درغم بی تکیه گاهی زینب(س) ، بی قرار می شود.امسال چقدربرای آمدن محرم لحظه شماری کردیم تا دلواپسی ها و نگرانی هایمان را پناهی ببخشیم ،محرم بهانه ایست برای گریستن درغم ازدست دادن هزاران هموطنمان که قربانی ویروس کرونا شدند ،عجیب دلمان گرفته و چه پناهی بهتر ازمحرم،محرم می آید که شیشه های غبارگرفته دلهایمان را جلا بدهد.اکنون دوسال است که به خاطرهمه گیری ویروس کرونا مراسم و آیین های عزاداری امام حسین(ع) آن شورو هیاهوی سالهای قبل راندارد، چراکه محدودیتهایی که برای این شرایط و حفظ سلامت هموطنانمان در نظر گرفته شده برحرارت این موضوع اثر گذاشته،اما شوری که عشق به امام حسین(ع) در دلهای شیفتگانش به پاکرده خاموش شدنی نیست.محرم بهانه ایست برای بیان حماسه عاشورا و شناخت حماسه آفرینان تاریخ سازی که در مقابل ظلم و جهل زمانه ایستادگی کردند و زیربارپذیرش بیعت با یزیدزمانشان  نرفتند، مردانه جان شیرین خویش را فدا کردند و مرگ باعزت را به زندگی خوار وذلت بارترجیح دادند تا حقیقت زنده بماند. ظلم از جهل ناشی می شود، جهلی که دامنگیر مردمان کوفه وشام شد و در تشخیص حق از باطل دچار تردید شدند،راه باطل رابرگزیدند و خسرالدنیا والاخره شدند.امام حسین(ع) خون پاکش را فدای حق طلبی کرد ،باعزت وبزرگوارانه شهید شد و حرکت ،هدف ، مقصد و نتیجه قیامش برای هرانسان عاقل و اندیشمند آزاده ای  پیامهای مهمی را دربردارد.درس حریت وآزادگی ورها شدن ازمحبس درون بزرگترین پیام کربلا بود.حسین (ع)عاشق معشوقش بود وبرای رضای محبوب عشقبازی کرد، در کربلا دست و جان و سرهای زیادی فدای معشوق شدند و صحنه های بی بدیلی ازقیام سرخشان را به تصویر کشیدند وزیر رقص شمشیردشمنان جاهل، مردانه جنگیده وعزتمندانه شهید شدندو زیباترین مرگ را برگزیدند.درواقع پیروز میدان مبارزه این 72 تن و امامشان بودند، آنان عاشق بودند و معشوقشان هم آنان و قیامشان را جاودانه ساخت ،چرا که باوجود گذشت قرنهای متمادی هنوز یادشان  و عظمت کارشان جاودانه مانده و زمزمه عشقشان ورد زبان عاشقان و دلدادگانشان شده است.به راستی که عشق چنین است و بالاترین مرتبه عاشقی اینست که عاشق خودرا فدای معشوق کند و دردریای بیکران عشق خداوند برلب دریا تشنه لب جان دهد.کسانی که در برابر امام زمانشان ایستادند فرآموش کرده بودند که حسین (ع) فرزند رسول خدا و امامشان علی ابن ابیطالب است در برابرحق ایستادند و در جنگی نابرابر بین حق و باطل این امام ویارانش بودند که حماسه سازابدی تاریخ شدند.در قیام امام حسین(ع) هم عقلانیت حاکم بود و هم عشق. امام عاقلانه از پذیرش بیعت بایزید سرباززد و برای بیان حق جان شیرینش را فدای زنده ماندن حقیقت ورسوا نمودن ظلم کرد، ظلمی که که آسمان ازسنگینی آن خون بارید ،سنگ ازقساوتش اشک ریخت و خورشید ازشدت غصه تکثیر شد.حماسه کربلا به ما آموخت زمانی که ظلم شکل اجتماعی پیدا می کند و شخصی با بی عدالتی بنیانی و ساختاری مواجه می شود نباید اجازه دهد که ظلم به یک سنت و رویه عادی تبدیل شود و در این زمان است که قیام کردن علیه ظلم ازاوجب واجبات بوده وامام حسین(ع) در این راه آگاهانه حرکت کرد ،شهید شد و با شهادت طلبی خود زمینه سقوط حکومت نامشروع اموی را فرآهم ساخت. قرنها از واقعه جانگداز قتل اشرف اولاد آدم و یاران باوفایش گذشته ولی چراغی  که این نهضت دردلها برافروخته روزبه روز شعله هایش  پرفروغ ترمی شود و هرساله مسلمانان در سراسر جهان محرم  و صفر را عزاداری می کنند تا جنایات خاندان اموی،مظلومیت یاران نهضت عاشورا و پیام ها و آرمان های این قیام  سینه به سینه برای نسلهای بعدی افشا شود تا این چراغ هدایت بخش همچنان هدایتگر دلدادگانش باشد واین کشتی نجات به ساحل امن هدایت شود.  امیداست درسهایی که ازقیام سالار شهیدان گرفته ایم را سرلوحه کارمان قرار بدهیم و در زندگی به کار گیریم تا رهروی راستین در مکتب والای حضرتش باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group