مهمترین عناوین روز

جستجو در سایت


 

 

 

 

 

پویاخبر - امروز و در دنیای کنونی شرایط اقتصادی کشورها به گونه ای شده است که ضرورت افرادی که کارآفرین نامیده می شوند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، در واقع کار آفرینان روند ایجاد اشتغال، کسب و کار را بهبود می بخشند و منشاء تحولات بزرگی در عرصه تولید و خدمات می شوند، حتی شرکت های پیشرفته و بزرگ نیز برای حل مشکلات خود به کارآفرینان مراجعه می کنند.


در کشور ما هم استفاده از کارآفرینان و ظهور آنها مدتی است که باعث رونق کسب کار و بهبود وضعیت تولید شده است، ادامه این روند و حمایت از این قشر مهم در جامعه می تواند اثرات مفیدی و سودبخشی بر اقتصاد کشورها بگذارد، نقش کارآفرینان در اقتصاد یک کشور زمانی معلوم می‌شود که این افراد با ابتکاری که دارند، نیازهای مردم را به درستی تشخیص دهند و با ایده‌هایی که اجرایی می‌کنند، می‌توانند گام‌های مهمی برای ایجاد بازار رقابتی و رونق اشتغال و کسب و کار بردارند، در کشورمان دهها و صدها کارآفرین موفق وجود دارند که منشاء خدمات بیشماری در اقتصاد کشور داشته اند و با راه اندازی ایده های جدید خود باعث شده اند که افراد زیادی مشغول به کار شوند و سفره خانواده های زیادی را پر کرده اند، واقعیت این است که با وارد شدن در مسیر کارآفرینی، انتظار اینکه همه چیز در حالت ایده‌آل باشد و به بهترین نحو ممکن پیش برود، اشتباه است؛ اما در کنار ریسک‌های کارآفرینی، سودهای بزرگ هم وجود دارد. پس برای کارآفرینی و خلق کسب و کار، باید فرد مسئولیت‌پذیر باشد و در کنار آن، به خود و تلاشهایش هم ایمانی قوی داشته باشد، سیاست های دولت باید در راستای تشویق و همیاری با کارآفرینان باشد تا در راستای پیشرفت اقتصاد کشور گام بردارند.


کارآفرین های خلاق و پرتلاش در حقیقت رهبر و راهبر کسب و کار است، و کارآفرین های برتر در کشورمان همواره فقط هدفشان راه اندازی یک کسب و کار صرف نبوده بلکه هدف آنها کمک به رونق اقتصاد کشور و اشتغال افراد بیشتری در راستای رونق و کسب کار و کاهش نرخ بیکاری انجام می گیرد./کبری فدائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group