مهمترین عناوین روز

جستجو در سایت


 

 

 

پویاخبر - سیدخلیل سجادی - با احتساب جنگ همه جانبه اقتصادی دشمن علیه ایران، ترميم تیم اقتصادی دولت، بالأخص، جابجایی برخی از مديران ناتوان شبکه بانکی لازم و قابل اجراست.

 

ناگفته پیداست در شرایطی که کشورمان با بهره مندی از توان متخصصان داخلی در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی، قدرت دفاعی و ... در حال پیشرفت گسترده و تبدیل شدن به یک قطب عظیم و قابل توجه در جهان است، دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام بیکار ننشستند و در کنار تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی، نسبت به ایجاد اغتشاش و برپا کردن آشوب از طریق اغفال برخی جوانان و نوجوانان ناپخته و کم تجربه در داخل کشور، به دنبال تعبیر خوابهایی بودند که به واقعیت منجر نشد و صد البته که این کج اندیشی ها و خباثتها هیچگاه نتیجه نخواهد داد، اما نکته مهم و اساسی که دراین بین باید به آن اشاره کرد گلایه و در واقع نگرانی قاطبه جامعه از وضعیت نابهنجار اقتصادی و معیشتی است که نیازمند توجه ویژه و اورژانسی مسؤلان کلان کشور ازجمله تیم اقتصادی دولت و به تبع آن مدیریت سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، تا سایر بانکهای دولتی، خصولتی، خصوصی و.. است که این روزها به‌ علت بی برنامه گی ها و اهمال، چرخ اقتصاد کشور هر روز کند و کندتر می شود، تا جایی که امید برای به گردش درآوردن بهینه و عادی این چرخه درآینده ای مبهم و نامعلوم قرار گرفته است.

 

از این رو همانگونه که تغییر در برخی از معاونتهای بانک مرکزی به دلیل شرایط نابسامان ارزی وغیره کلید خورد به نظر می رسد تغییر در سطح کلان بانک مرکزی نیز مسجل شود. همچنین تغییرات در رأس هرم مدیریت سایر شبکه بانکی نیز لازم به نظر می رسد، آن جا که نه تنها نتوانسته اند در بهبود شرایط اقتصادی کشور سهیم باشند، بلکه با ضعف عملکردی خویش نسبت به افول شرایط موجود نیز اقدام نموده اند.

 

در کنار این شرایط، انتصابات بی رویه وغیر قانونی، تحت عنوان ( جابجایی مدیران اتوبوسی) و مهم تر این که علم کردن برخی از مدیران ناکارآمد فعلی تحت عنوان معاون سایر وزارتخانه ها از جمله عجایبی است که این روزها به گوش می رسد و باید مورد توجه ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group