مهمترین عناوین روزتهران _ وزیر کشور گفت: در حاضر باتوجه به الویت وظایف دستگاه های متولی ۶۴۰ محله حاشیه نشین در کشور مورد توجه قرار گرفته و در آنها خدمات ارایه می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصدو سی و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۴۴۰ محله از این محلات را وزارت راه و شهرسازی در قالب آن ستادی که متولی کار است بر عهده دارد و بیش از ۲۰۰ محله را وزارت کشور در قالب تسهیل گری بر عهده دارد و خدمات ارایه می دهد.

وی افزود: حاشیه نشینی یکی از اولویت هایی است که مقام معظم رهبری به عنوان یک آسیب اجتماعی طرح کرده بودند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در شورای اجتماعی با همکاری همه دستگاه های اجرایی طرحی تهیه شد که مبتنی بر آن در خصوص حاشیه ها و محلات در دو بعد کالبدی و اجتماعی برنامه ریزی هایی صورت گرفت و دستگاه های متولی، معین و همکار مشخص شدند و اقدامات خوبی انجام شد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها در قالب کارگروه ها اجتماعی،فرهنگی ، آموزشی و فنی امنیتی تقسیم بندی شده اند و با رعایت اولویت ها کارها انجام می شود.

رحمانی فضلی گفت: در گزارشی که امروز گرفتیم روند کار مناسب است، اما فاصله عقب افتادگی به دلیل عدم تعادل و توازن و ترازی که در امکانات، منابع و فعالیت ها است هنوز از هدف خود فاصله داریم ، هرچند حرکت مطلوب شکل گرفته اما هدف کماکان در شرایط عادی قابل تحقق نخواهد بود هر چند کارهای خوبی هم صورت می‌گیرد.

وی گفت: قرار شد دستگاه اجرایی ، امنیتی و شهرداری ها منابع خود را در اول سال با اولویت این مناطق تقسیم بندی کنند. سه شهر مشهد، سنندج و خمینی شهر کارهای خوبی انجام داده اند و در این جلسه هم گزارش هایی را ارایه دادند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه موضوعی دیگری که در این جلسه به آن پر داخته شد، آثار اجتماعی کرونا بود، افزود: مقرر شد آثار اجتماعی کرونا پیگیری و برنامه ریزی های لازم انجام شود چون معتقد هستیم در ایام این بیماری و پسا کرونا با مسایل اجتماعی روبرو خواهیم بود.

وی گفت: بحث معتادان متجاهر یکی از موضوعات بود که در این جلسه برآن تاکید شد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و بقیه دستگاه های متولی نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند و نسبت به جمع آوری و درمان آنها تسریع کنند./ایرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group